Simulatietrainingen

In de realistische, veilige leeromgeving van het METS Center kunnen zorgprofessionals hun competenties (kennis, vaardigheden en attitude) verbeteren.

De trainingen zijn hoofdzakelijk praktisch van aard. Naast een korte theoretische uitleg ligt het accent op simulatieonderwijs. Met behulp van scenario’s wordt er een beroep gedaan op jouw communicatieve vaardigheden. Hierbij staat de informatieoverdracht centraal.

Bekijk het filmpje voor een impressie van een simulatietraining.

Meer informatie over overig trainingsaanbod
Als acute zorgprofessional word je bijna dagelijks voor onverwachte uitdagingen gesteld. Het ervaren van enige vorm van druk is meestal positief; het houdt je scherp. Te veel druk kan echter leiden tot prestatieverlies. Uit onderzoek blijkt dat artsen en verpleegkundigen een grote mate van druk ervaren tijdens hun werk. Dit in combinatie met een groot werkethos, kan chronische klachten veroorzaken en leiden tot uitval. Meer informatie...
‘Be prepared to be surprised’. Ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs presteren vaak onder hoge druk. In deze nieuwe simulatietraining leer je in twee dagen hoe je het hoofd koel houdt en onder alle omstandigheden optimaal presteert. Meer informatie...
Tijdens deze ééndaagse training leer je om acute obstetrische noodsituaties op een geprotocolleerde en gecontroleerde manier rustig te benaderen. De training is zowel gericht op het oefenen van de praktische vaardigheden, als ook op de niet-technische vaardigheden (Crew Resource Management). Meer informatie...
Hoe gestructureerd is de overdracht en hoe weet je of de boodschap overgekomen is? Meer informatie...
Incidenten in de gezondheidszorg worden vaak veroorzaakt door menselijke factoren: een CRM training maakt je daarvan bewust.
Meer informatie...