Simulatietrainingen

In de realistische, veilige leeromgeving van het METS Center kunnen zorgprofessionals hun competenties (kennis, vaardigheden en attitude) verbeteren.

De trainingen zijn hoofdzakelijk praktisch van aard. Naast een korte theoretische uitleg ligt het accent op simulatieonderwijs. Met behulp van scenario’s wordt er een beroep gedaan op jouw communicatieve vaardigheden. Hierbij staat de informatieoverdracht centraal.

Bekijk het filmpje voor een impressie van een simulatietraining.

Meer informatie over overig trainingsaanbod
Presteren onder druk in een klinische setting…
Een vader in paniek duwt je bij de spoedeisende hulp zijn blauw aangelopen kind in je handen. Wat doe je?
Hoe goed bereken je als arts-assistent medicatie als jouw telefoon continu gaat en de opleider meekijkt? Meer informatie...
‘Be prepared to be surprised’. Ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs presteren vaak onder hoge druk. In deze nieuwe simulatietraining leer je in twee dagen hoe je het hoofd koel houdt en onder alle omstandigheden optimaal presteert. Meer informatie...
Tijdens deze ééndaagse training leer je om acute obstetrische noodsituaties op een geprotocolleerde en gecontroleerde manier rustig te benaderen. De training is zowel gericht op het oefenen van de praktische vaardigheden, als ook op de niet-technische vaardigheden (Crew Resource Management). Meer informatie...
Hoe gestructureerd is de overdracht en hoe weet je of de boodschap overgekomen is? Meer informatie...
Incidenten in de gezondheidszorg worden vaak veroorzaakt door menselijke factoren: een CRM training maakt je daarvan bewust.
Meer informatie...