Naar het trainingsoverzicht

ALS recertificering

De ALS recertificering is voor iedereen die na de ALS provider zijn theoretische kennis en praktische vaardigheden wil opfrissen ter behoud van het ALS-certificaat.

Deze training richt zich vooral op de intramurale opvang en behandeling van de reanimatiepatiënt. Naast het participeren in een reanimatieteam wordt veel aandacht besteed aan het leiden van een reanimatieteam als teamleider. Er is speciale aandacht voor het toepassen van niet-technische vaardigheden, waaronder leiderschap, samenwerking, werklastverdeling en effectief communiceren.

Inhoud

 • Herhalen van specialistische reanimatie van volwassenen in teamverband aan de hand van een lezing, workshops, skill station en scenario-onderwijs.

 • Je dient in het bezit te zijn van een NRR/ERC geregistreerd ALS-certificaat dat is opgenomen in het COSY-systeem van de NRR.

 • Het METS Center werkt met een gemengde faculty: ALS-instructeurs die tevens werkzaam zijn als arts of verpleegkundige in pre- of klinische setting. De instructeurs zijn zeer ervaren en didactisch onderlegd. Hierdoor kunnen ze goed aansluiten op het leerniveau van de individuele cursist. Dit in combinatie met een veilig leerklimaat zorgt voor een hoog leerrendement.

 • Voorafgaand aan de training maak je een pré-toets in COSY. Gedurende de training is er een continuous assessment.

 • Bij het succesvol afronden van de training ontvang je een hernieuwd certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC). Sinds begin 2021 hebben de certificaten die worden afgegeven na het succesvol afronden van een ALS of EPALS cursus geen geldigheidsduur meer. Check voor actuele informatie over certificering de website van de NRR.

Leerdoelen

 • Na afloop kan je in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen coördineren en pré- en postreanimatiezorg te verlenen om zo het verschil te maken voor een kritieke patiënt. De training is primair gericht op ziekenhuisreanimaties.

Algemene onderwijsscore: 96% van de cursisten beveelt ons aan.

Programma

 • Voorbereiding (verplicht)

  • De afronding van een theoretische prétoets in Cosy
  • Lezen van de aangereikte literatuur en doorlopen van de digitale leeromgeving.
 • De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Prioriteiten stellen tijdens een reanimatie
  • Uitvoering van de deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening.
  • Leidinggeven aan een reanimatieteam.
  • Toepassen van non-technical skills binnen een reanimatieteam.
 • Je oefent gericht:

  • Participeren in een reanimatieteam met bijbehorende handelingen.
  • Benoemen interactie tussen de verschillende technieken en overzien van de consequenties.
  • Hypothese vormen op basis van de reanimatie en hieraan  consequenties verbinden.
  • Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc.

Docenten

Marco Kuiters

Docent Ruben Verlangen

Ruben Verlangen

Reserveer een plek!