Voor elke leerbehoefte bieden wij een passende oplossing!

Voor elk medisch gespecialiseerd team en voor iedere individuele leerbehoefte van eerste- en tweedelijns (acute) zorgprofessionals, bieden we passend onderwijs.

Neem contact op

Filters

Soort training
Periode

Trainingen

Echosimulatie basisechoscopist

Eerstvolgende datum: 4 oktober 2023

Perfectioneer in één dag alle vaardigheden die je nodig hebt als basisechoscopist.

EuSim Simulation Instructor Course level 1

Eerstvolgende datum: 5 oktober 2023

Een driedaagse simulatietraining voor acute zorgprofessionals. Je leert debriefen, scenario's ontwikkelen en deze implementeren in de eigen werkomgeving.

Echosimulatie basisvaardigheden klinische verloskunde

Eerstvolgende datum: 9 oktober 2023

Een intensieve (team)training voor de klinische verloskunde waarin je echoscopische vaardigheden leert en optimaliseert. Speciaal ontwikkeld voor het werk in de kliniek.

Opfriscursus instructeur Stop de bloeding red een leven (SDBREL)

Eerstvolgende datum: 13 oktober 2023

Als instructeur Stop de bloeding red een leven (SDBREL) ben je bevoegd om zelfstandig de basiscursus te geven aan burgers. Met deze compacte herhaling blijf je gecertificeerd en behoud je je vaardigheid!

Stop de bloeding red een leven (SDBREL) – instructeur

Eerstvolgende datum: 13 oktober 2023

Het is steeds belangrijker goed voorbereid te zijn op een aanslag of schietincident. In de eerste paar minuten is adequate hulp voor de slachtoffers van cruciaal belang. In deze training leer je hoe je zelf de SDBREL basistraining kunt geven.

METS GIC

Eerstvolgende datum: 28 september 2023

De METS GIC is een algemene instructeurstraining waarmee je als beginnend of ervaren instructeur jouw onderwijskundige competenties (verder) ontwikkelt.

Echosimulatie basis gynaecologie

Eerstvolgende datum: 23 oktober 2023

Deze training is speciaal ontwikkeld voor verloskundig echoscopisten, gynaecologisch echoscopisten en (huis)artsen. Je leert de basisprincipes van gynaecologische echo’s op de transvaginale scantrainer.

Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS

Eerstvolgende datum: 24 oktober 2023

Maak het verschil door mensen te leren reanimeren! Leer zelf reanimatieonderwijs geven volgens de actuele richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Echosimulatie termijnechoscopist

Eerstvolgende datum: 25 oktober 2023

Blijf als (termijn)echoscopist up-to-date en voldoe aan de geldende kwaliteitsnormen! Oefen in volumes van verschillende zwangerschapsduren in het vroege eerste trimester.

Operator simulatieonderwijs

Eerstvolgende datum: 30 oktober 2023

Als operator bied je technische ondersteuning aan de facilitator om de scenario-realiteit zo waarheidsgetrouw weer te geven. In deze training leer je alles over de techniek in de regieruimte ter voorbereiding op en tijdens een scenario.

Advanced Life Support (ALS) provider

Eerstvolgende datum: 30 oktober 2023

Het uitvoeren van een reanimatie is een teamprestatie. Heldere communicatie, een goede samenwerking en leiderschap zijn hierbij cruciaal. Het doel van deze intensieve tweedaagse training is het volgens het protocol (NRR/ ERC) leren uitvoeren van Advanced Life Support.

CRM voor instructeurs

Eerstvolgende datum: 1 november 2023

CRM staat voor niet-technische vaardigheden zoals effectieve communicatie, samenwerking en leiderschap. Het trainen van deze vaardigheden is cruciaal bij het reduceren van risico’s en bevordert veilige zorg aan patiënten.

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP) ALS

Eerstvolgende datum: 6 oktober 2023

In de PEPP ALS krijg je als ambulancezorgprofessional een structuur aangeboden waarmee je baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen.

Echosimulatie TTSEO+ (hart en brein)

Eerstvolgende datum: 2 november 2023

Hoe breng je de normale structuren van een foetaal hart en foetaal brein in beeld? Wat doe je bij het vermoeden van een structurele afwijking? Blijf voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen en echo met (nog) meer zelfvertrouwen.

SAVE’r. Veilig bevallen

Eerstvolgende datum: 7 november 2023

Tijdens de SAVE'r leer je om acute obstetrische noodsituaties op een geprotocolleerde en gecontroleerde manier rustig te benaderen. Je oefent de praktische vaardigheden en de niet-technische vaardigheden (CRM).

BLS Instructeurs – herhaling

Eerstvolgende datum: 9 oktober 2023

Blijf bevoegd en bekwaam. De verplichte tweejaarlijkse herhaling is bedoeld om jouw registratie als BLS instructeur bij ERC/NRR veilig te stellen.

PBLS Instructeurs – herhaling

Eerstvolgende datum: 9 oktober 2023

Blijf bevoegd en bekwaam. De verplichte tweejaarlijkse herhaling is bedoeld om jouw registratie als PBLS instructeur bij ERC/NRR veilig te stellen.

Stop de bloeding red een leven (SDBREL) – basistraining

Eerstvolgende datum: 15 november 2023

Het is steeds belangrijker goed voorbereid te zijn op een aanslag. Dit geldt voor dienstverlenende professionals, zoals politie, brandweer en ambulance. Maar in de eerste paar minuten kunnen juist ook burgers voor slachtoffers het verschil maken.

Immediate Life Support (ILS)

Eerstvolgende datum: 12 oktober 2023

In deze éendaagse training staat jouw rol als arts, (specialistisch) verpleegkundige of ambulancechauffeur als lid van een reanimatieteam centraal.

Presteren onder druk. EMS Bootcamp

Eerstvolgende datum: 16 november 2023

Ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs presteren vaak onder hoge druk. In deze simulatietraining leer je in twee dagen hoe je het hoofd koel houdt en onder alle omstandigheden goede zorg kunt blijven verlenen.

EuSim level 1 – Non acute care edition (NACE)

Eerstvolgende datum: 20 november 2023

De EuSim level 1 non acute care edition (NACE) is een simulatietraining voor professionals die onderwijs geven aan toekomstige zorgprofessionals.

ALS Recertificering

Eerstvolgende datum: 3 oktober 2023

De ALS recertificering is voor iedereen die na de ALS provider zijn theoretische kennis en praktische vaardigheden wil opfrissen ter behoud van het ALS-certificaat.

Presteren onder druk. The 21 Hour Shift

Eerstvolgende datum: 26 oktober 2023

Een intensieve presteren onder druk-training met simulatieonderdelen. Het programma is ingericht als een dienst in het ziekenhuis.

Scenario design

Eerstvolgende datum: 19 december 2023

Leer in één dag scenario’s schrijven die je kunt gebruiken bij (multidisciplinaire) teamtrainingen als bij kleinschalige simulatietrainingen.

EuSim Simulation Instructor Course level 2

Eerstvolgende datum: 15 januari 2024

De EuSim Level 2 is een vervolg op de EuSim Simulation Instructor Course Level 1 en is bedoeld voor docent-facilitators die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van simulatieonderwijs.

Echosimulatie studenten basisopleiding

Een goede stageplek is schaars. Bij een stage is er bovendien vaak beperkte tijd om zelf te echoën. In deze training kan je als basisechoscopist in opleiding vrijwel non-stop scannen, waardoor je tijdens een dagdeel oefenen op een scantrainer relatief meer meters maakt dan tijdens een dagdeel stagelopen. Een mooie en efficiënte aanvulling op jouw leerproces!

EuSim Simulation Instructor Course Level 1 – English

This special EuSim course uniquely combines the expertise of different simulation centres and experienced multi-disciplinary instructors (physicians, nurses, medical educators, and a psychologist).

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP) BLS

Eerstvolgende datum: 12 oktober 2023

In de PEPP BLS krijg je als ambulancezorgprofessional een structuur aangeboden waarmee je baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen.

Opleiding tot Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg (VCMKA)

De opleiding VCMKA is voor iedereen die werkt voor een regionale ambulancevoorziening en zich verder wil ontwikkelen tot verpleegkundig meldkamercentralist. M.i.v. januari 2023 is deze opleiding gebaseerd op de EPA structuur.

Opleiding tot Uitgiftecentralist Meldkamer Ambulancezorg (UCMKA)

In de opleiding tot uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA) doe je alle kennis en vaardigheden op die nodig zijn om het logistieke proces op de meldkamer goed te kunnen organiseren.

NIBHV herhaling

De jaarlijkse opfriscursus ter behoud van het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener.

NIBHV basisopleiding

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie. In deze beginfase kan jij het verschil maken. In de NIBHV basisopleiding leer je de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

SIM Instructor Refresher

Eerstvolgende datum: 10 oktober 2023

Voor iedereen die behoefte heeft aan een update van debriefing vaardigheden. In één dag ben je weer helemaal 'fit to fly'.

Patiëntveilig werken met CRM

Een teamtraining op maat voor elk medisch gespecialiseerd team dat effectief wil samenwerken volgens de CRM-principes. Dit bevordert de kwaliteit van zorg en daarmee de patiëntveiligheid.

Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS

Leer zelf reanimatieonderwijs geven gericht op kinderen volgens de actuele richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

NRR GIC

De Generic Instructor Course (GIC) van de Nederlandse Reanimatie Raad is een algemene cursus voor Instructor Potentials.

Bijscholing ALS instructeur

De nieuwe richtlijnen reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad hebben gevolgen voor NRR gecertificeerde ALS instructeurs. Blijf bevoegd en bekwaam en volg de verplichte bijscholing in het METS Center.

NTS Coach

Leer in de training NTS Coach in één dag alle vaardigheden die nodig zijn om centralisten en triagisten te begeleiden en instrueren aan de hand van de Nederlandse Triage Standaard (NTS).

NTS basistraining

Het METS Center biedt in opdracht deze tweedaagse NTS basistraining aan bij minimaal vier deelnemers. Uitgangspunt vormt de 'Visie en werkwijze NTS' van de Stichting Nederlandse Triage Standaard.

Communicatie en overdracht – SBAR en ABCDE

In deze teamtraining leer je met behulp van de SBAR- en ABCDE-methodiek om gestructureerd overdracht te geven en te ontvangen.

Opleiding Centralist Zorgcoördinatiecentrum (CZCC)

Eerstvolgende datum: 27 september 2023

In deze opleiding verkrijg je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om als centralist goed voorbereid aan de slag te kunnen voor een zorgcoördinatiecentrum in Nederland.

Geen resultaten gevonden

Reset de filters en probeer het nog eens!