Voor elke leerbehoefte bieden wij een passende oplossing!

Voor elk medisch gespecialiseerd team en voor iedere individuele leerbehoefte van eerste- en tweedelijns (acute) zorgprofessionals, bieden we passend onderwijs.

Neem contact op

Filters

Soort training

Trainingen

Ademhaling, stress en fysieke weerbaarheid

Kan jij bij de uit-knop? Werken in de acute zorg is zwaar fysiek, mentaal en emotioneel werk. Ademregulatie vormt een krachtig instrument voor, tijdens en na je dienst.

Advanced Life Support (ALS) provider

Het uitvoeren van een reanimatie is een teamprestatie. Heldere communicatie, een goede samenwerking en leiderschap zijn hierbij cruciaal. Het doel van deze intensieve tweedaagse training is het volgens het protocol (NRR/ ERC) leren uitvoeren van Advanced Life Support.

ALS recertificering

De ALS recertificering is voor iedereen die na de ALS provider zijn theoretische kennis en praktische vaardigheden wil opfrissen ter behoud van het ALS-certificaat.

Basis Instructeurs Cursus (BIC) BLS

Maak het verschil door mensen te leren reanimeren! Leer zelf reanimatieonderwijs geven volgens de actuele richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Basis Instructeurs Cursus (BIC) PBLS

Leer zelf reanimatieonderwijs geven gericht op kinderen volgens de actuele richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Bijscholing ALS instructeur

De nieuwe richtlijnen reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad hebben gevolgen voor NRR gecertificeerde ALS instructeurs. Blijf bevoegd en bekwaam en volg de verplichte bijscholing in het METS Center.

BLS Instructeurs – herhaling

Blijf bevoegd en bekwaam. De verplichte tweejaarlijkse herhaling is bedoeld om jouw registratie als BLS instructeur bij ERC/NRR veilig te stellen.

Communicatie en overdracht – SBAR en ABCDE

In deze teamtraining leer je met behulp van de SBAR- en ABCDE-methodiek om gestructureerd overdracht te geven en te ontvangen.

CRM voor instructeurs

CRM staat voor niet-technische vaardigheden zoals effectieve communicatie, samenwerking en leiderschap. Het trainen van deze vaardigheden is cruciaal bij het reduceren van risico’s en bevordert veilige zorg aan patiënten.

De dood of de gladiolen

In deze training voor meldkamercentralisten gaan we in op (bijna) alles rond leven en dood waar je dagelijks mee te maken hebt op de meldkamer.

Echosimulatie advanced gynaecologie – endometriose

Deze verdieping op de training echosimulatie basis gynaecologie heeft als focus het vergroten van de herkenning van endometriose en adenomyose.

Echosimulatie basis gynaecologie

Deze training is speciaal ontwikkeld voor verloskundig echoscopisten, gynaecologisch echoscopisten en (huis)artsen. Je leert de basisprincipes van gynaecologische echo’s op de transvaginale scantrainer.

Echosimulatie basisvaardigheden klinische verloskunde

Een intensieve (team)training voor de klinische verloskunde waarin je echoscopische vaardigheden leert en optimaliseert. Speciaal ontwikkeld voor het werk in de kliniek.

Echosimulatie derde trimester basisechoscopie (biometrie)

Perfectioneer in één dagdeel alle vaardigheden die je nodig hebt als basisechoscopist voor het meten van de biometrie in het derde trimester.

Echosimulatie eerste trimester basisechoscopie (vitaliteit en termijnecho’s)

Blijf als echoscopist up-to-date en voldoe aan de geldende kwaliteitsnormen! Oefen in volumes van verschillende zwangerschapsduren in het vroege eerste trimester.

Echosimulatie studenten basisopleiding

Een goede stageplek is schaars. Bij een stage is er bovendien vaak beperkte tijd om zelf te echoën. In deze training kan je als basisechoscopist in opleiding vrijwel non-stop scannen, waardoor je tijdens een dagdeel oefenen op een scantrainer relatief meer meters maakt dan tijdens een dagdeel stagelopen. Een mooie en efficiënte aanvulling op jouw leerproces!

Echosimulatie TTSEO+ (hart en brein)

Hoe breng je de normale structuren van een foetaal hart en foetaal brein in beeld? Wat doe je bij het vermoeden van een structurele afwijking? Blijf voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen en echo met (nog) meer zelfvertrouwen.

EuSim level 1 – Non acute care edition (NACE)

De EuSim level 1 non acute care edition (NACE) is een simulatietraining voor professionals die onderwijs geven aan toekomstige zorgprofessionals.

EuSim Simulation Instructor Course level 1

Een driedaagse simulatietraining voor acute zorgprofessionals. Je leert debriefen, scenario's ontwikkelen en deze implementeren in de eigen werkomgeving.

EuSim Simulation Instructor Course Level 1 – English

This special EuSim course uniquely combines the expertise of different simulation centres and experienced multi-disciplinary instructors (physicians, nurses, medical educators, and a psychologist).

EuSim Simulation Instructor Course level 2

De EuSim Level 2 is een vervolg op de EuSim Simulation Instructor Course Level 1 en is bedoeld voor docent-facilitators die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van simulatieonderwijs.

Hands-on training echoscopie

Echosimulatie hands-on dag voor echoscopisten die werken met de GE Voluson.

Herkenning endometriose bij transvaginale echografie – volgeboekt!

Hoe herken ik endometriose bij transvaginale echografie? Deze cursus legt de basis om op een gestandaardiseerde wijze transvaginale echoscopie te verrichten. Hiermee kan endometriose worden herkend naar analogie van het stappenplan van de IDEA-groep.

Immediate Life Support (ILS)

In deze éendaagse training staat jouw rol als arts, (specialistisch) verpleegkundige of ambulancechauffeur als lid van een reanimatieteam centraal.

METS GIC

De METS GIC is een algemene instructeurstraining waarmee je als beginnend of ervaren instructeur jouw onderwijskundige competenties (verder) ontwikkelt.

NIBHV basisopleiding

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie. In deze beginfase kan jij het verschil maken. In de NIBHV basisopleiding leer je de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

NIBHV herhaling

De jaarlijkse opfriscursus ter behoud van het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener.

NRR GIC

De Generic Instructor Course (GIC) van de Nederlandse Reanimatie Raad is een algemene cursus voor Instructor Potentials.

NTS basistraining

Het METS Center biedt in opdracht deze tweedaagse NTS basistraining aan bij minimaal vier deelnemers. Uitgangspunt vormt de 'Visie en werkwijze NTS' van de Stichting Nederlandse Triage Standaard.

NTS Coach

Leer in de training NTS Coach in één dag alle vaardigheden die nodig zijn om centralisten en triagisten te begeleiden en instrueren aan de hand van de Nederlandse Triage Standaard (NTS).

Operator simulatieonderwijs

Als operator bied je technische ondersteuning aan de facilitator om de scenario-realiteit zo waarheidsgetrouw weer te geven. In deze training leer je alles over de techniek in de regieruimte ter voorbereiding op en tijdens een scenario.

Opfriscursus instructeur Stop de bloeding red een leven (SDBREL)

Als instructeur Stop de bloeding red een leven (SDBREL) ben je bevoegd om zelfstandig de basiscursus te geven aan burgers. Met deze compacte herhaling blijf je gecertificeerd en behoud je je vaardigheid!

Opleiding Centralist Zorgcoördinatiecentrum (CZCC)

In deze opleiding verkrijg je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om als centralist goed voorbereid aan de slag te kunnen voor een zorgcoördinatiecentrum in Nederland.

Opleiding tot 112-centralist meldkamer ambulancezorg

Opleiding tot 112-centralist. Wanneer iemand belt met 112 en acute medische hulp nodig heeft, ben jij het eerste aanspreekpunt.

Opleiding tot aannamecentralist meldkamer ambulancezorg

Goede en tijdige medische hulpverlening begint bij de aannamecentralist. In deze opleiding leer je hoe je alert en professioneel omgaat met uiteenlopende meldingen.

Opleiding tot Uitgiftecentralist Meldkamer Ambulancezorg (UCMKA)

In de opleiding tot uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg (UCMKA) doe je alle kennis en vaardigheden op die nodig zijn om het logistieke proces op de meldkamer goed te kunnen organiseren.

Opleiding tot Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg (VCMKA)

De opleiding VCMKA is voor iedereen die werkt voor een regionale ambulancevoorziening en zich verder wil ontwikkelen tot verpleegkundig meldkamercentralist. M.i.v. januari 2023 is deze opleiding gebaseerd op de EPA structuur.

Patiëntveilig werken met CRM

Een teamtraining op maat voor elk medisch gespecialiseerd team dat effectief wil samenwerken volgens de CRM-principes. Dit bevordert de kwaliteit van zorg en daarmee de patiëntveiligheid.

PBLS Instructeurs – herhaling

Blijf bevoegd en bekwaam. De verplichte tweejaarlijkse herhaling is bedoeld om jouw registratie als PBLS instructeur bij ERC/NRR veilig te stellen.

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP)

In de PEPP krijg je als ambulancezorgprofessional een structuur aangeboden waarmee je baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen.

Presteren onder druk. EMS Bootcamp

‘Be prepared to be surprised’. Train jouw spoedbrein! Als ambulancezorgprofessional presteer je vaak onder hoge druk. Dat beïnvloedt in allerlei vormen jouw prestatie, bewust of onbewust. In deze tweedaagse training is speciale aandacht voor jouw mentale weerbaarheid en leer je gevoelens van druk te herkennen en reguleren.

Presteren onder druk. The 21 Hour Shift

Een intensieve presteren onder druk-training met simulatieonderdelen. Het programma is ingericht als een dienst in het ziekenhuis.

SAVE’r. Veilig bevallen

Tijdens de SAVE'r leer je om acute obstetrische noodsituaties op een geprotocolleerde en gecontroleerde manier rustig te benaderen. Je oefent de praktische vaardigheden en de niet-technische vaardigheden (CRM).

Scenario design

Leer in één dag scenario’s schrijven die je kunt gebruiken bij (multidisciplinaire) teamtrainingen als bij kleinschalige simulatietrainingen.

SIM Instructor Refresher

Voor iedereen die behoefte heeft aan een update van debriefing vaardigheden. In één dag ben je weer helemaal 'fit to fly'.

SimNEXT module – Sterker simuleren door slimmer evalueren

SimNEXT-module over het evalueren van de kwaliteit van jouw simulatieonderwijs. Sterker simuleren door slimmer evalueren.

Spektakel rond het spoor

In deze training leer je hoe zorg- of hulpverleningsvragen in en rondom treinen en stations worden afgehandeld. De samenwerking met de meldkamer van NS en ProRail komt hierbij uitgebreid aan de orde.

Stop de bloeding red een leven (SDBREL) – basistraining

Het is steeds belangrijker goed voorbereid te zijn op een aanslag. Dit geldt voor dienstverlenende professionals, zoals politie, brandweer en ambulance. Maar in de eerste paar minuten kunnen juist ook burgers voor slachtoffers het verschil maken.

Stop de bloeding red een leven (SDBREL) – instructeur

Het is steeds belangrijker goed voorbereid te zijn op een aanslag of schietincident. In de eerste paar minuten is adequate hulp voor de slachtoffers van cruciaal belang. In deze training leer je hoe je zelf de SDBREL basistraining kunt geven.

Geen resultaten gevonden

Reset de filters en probeer het nog eens!