Naar het trainingsoverzicht

NIBHV basisopleiding

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie. In deze beginfase kan jij het verschil maken. In de NIBHV basisopleiding leer je de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Inhoud

 • De NIBHV basisopleiding leidt ‘gewone’ medewerkers op om de functie als voorpost zo goed mogelijk te vervullen totdat de hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd. Zij dragen er zo aan bij dat eventuele letsel en schade als gevolg van een ongeval of brand zoveel mogelijk wordt beperkt.

 • De bastraining wordt in opdracht aangeboden bij minimaal 8 deelnemers. Het programma bestaat uit twee onderdelen: een dag praktijkonderwijs in het opleidingscentrum in Bilthoven en een e-learningprogramma.

 • De cursus wordt afgesloten met een theoretische- en een praktijktoets. Als je geslaagd bent, ontvang je een NIBHV-diploma dat 1 jaar geldig is.

Leerdoelen

 • Na afloop van deze training beschik je over alle vaardigheden die nodig zijn om als bedrijfshulpverlener eerste hulp te verlenen in geval van een incident op het werk.

Programma

 • Voorbereiding

  Voordat je begint met de praktijkdag, volg je het e-learning programma. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)
  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp (NEH)
  • Brandbestrijding (B)
  • Ontruiming (O)
 • Praktijkdag

  Op de praktijkdag staat het praktisch uitvoeren van de competenties centraal. Je leert hoe je in noodsituaties op het werk adequaat eerste hulp kunt verlenen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • reanimeren
  • brand beperken en bestrijden
  • bij calamiteiten de medewerkers in het bedrijf alarmeren en evacueren.