Naar het trainingsoverzicht

Communicatie en overdracht – SBAR en ABCDE

Communicatie en overdracht in de (acute) zorgketen is van grote invloed op de patiëntveiligheid. Met behulp van de SBAR- en ABCDE-methodiek leer je gestructureerd overdracht te geven en te ontvangen. Deze teamtraining wordt op maat gemaakt voor elk gewenst team!

Deze training wordt bij voorkeur als (interdisciplinaire) teamtraining aangeboden voor een groep van minimaal 4 deelnemers. Hiermee wordt de realiteit zo goed mogelijk nagebootst. We hebben ervaring met communicatie-, telefonische triage- en SBAR/ABCDE trainingen voor uiteenlopende teams, waaronder: de SEH, CCU, IC, Neonatologie, voor eerste- en tweedelijns verloskundigen, meldkamers, zorgcentrales voor thuiszorg en huisartsenposten.

Inhoud

 • Ongeveer 70% van de medische fouten worden veroorzaakt door menselijk handelen. Een overdracht is een zwakke schakel en vormt daarmee een risico voor een patiënt.

 • Welke informatie geef je door aan de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en het ziekenhuis? Hoe communiceer je in een spoedeisende situatie bij bijvoorbeeld een ernstig benauwd kind? Welke informatie heb je nodig om een patiënt over te dragen aan een ketenpartner? Hoe beïnvloeden human factors de hulpverlening?

 • De methodiek SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) is een internationale standaard voor het overdragen van patiënten naar een andere discipline en voor patiëntgebonden problemen waarbij overleg noodzakelijk is.

 • Het gebruik van een gestructureerde methode voor overdracht van een patiënt zorgt voor meer consistentie en zo min mogelijk verlies van relevante informatie. In deze training leer je met behulp van de SBAR en ABCDE-methodiek om samen met je team effectief te communiceren in spoedeisende situaties. Tevens is er uitgebreid aandacht voor het handelen volgens de CRM kernpunten.

Na afloop van de training ben je in staat om:

 • een gestructureerde overdracht te geven en te ontvangen conform de SBAR-methodiek;

 • in hectische omstandigheden effectief te communiceren en te handelen volgens de Crisis Resource Management (CRM) kernpunten;

 • snel to-the-point te komen. Wat is de reden dat ik overdraag of overleg en wat heb ik daarbij nodig van de ander (formuleren hulpvraag)?

Algemene onderwijsscore: 96% van de cursisten beveelt ons aan.

Programma

 • Voorbereiding

  Er is geen specifieke voorbereiding vereist.

 • Onderwerpen (in overleg vast te stellen)

  • Start met (herhaling) theorie ABCDE, SBAR en closed-loop communicatie.
  • Oefenen SBAR aan de hand van scenario’s. Deze scenario’s worden met de opdrachtgever afgestemd, zodat ze zo goed mogelijk aansluiten op de eigen praktijksituatie.
  • Uitgebreide nabespreking van het scenario, waarbij het accent ligt op wat goed ging en op welke wijze het uitvragen en de overdracht kan worden verbeterd.

Docenten

Martine Schouten

Ellen van Aperloo