Naar het trainingsoverzicht

Advanced Life Support (ALS) provider

Het uitvoeren van een reanimatie is een teamprestatie. Heldere communicatie, een goede samenwerking en leiderschap zijn hierbij cruciaal. Het doel van deze intensieve tweedaagse training is het volgens het protocol (NRR/ ERC) leren uitvoeren van Advanced Life Support.

Om deze inhoud te tonen dien je marketing cookies te accepteren. Klik op de knop hieronder om je cookie instellingen aan te passen.

Om deze inhoud te tonen dien je marketing cookies te accepteren. Klik op de knop hieronder om je cookie instellingen aan te passen.

Inhoud

 • In deze officiële NRR/ERC training Advanced Life Support (ALS) leer je als gespecialiseerd verpleegkundige en arts om in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen te coördineren en pré- en postreanimatiezorg te verlenen om zo het verschil te maken voor een kritieke patiënt. De training is primair gericht op ziekenhuisreanimaties.

 • Naast het participeren in een reanimatieteam wordt veel aandacht besteed aan het leiding geven aan een reanimatieteam. Er is speciale aandacht voor het aanleren van niet-technische vaardigheden, waaronder leiderschap, samenwerking, werklastverdeling en effectief communiceren.

 • We werken met een gemengde faculty: ALS-instructeurs die tevens werkzaam zijn als arts of verpleegkundige in pre- of klinische setting. De instructeurs zijn didactisch onderlegd en kunnen hierdoor goed aansluiten op het leerniveau van de individuele cursist. Dit in combinatie met een veilig leerklimaat zorgt voor een hoog leerrendement.

 • Voorafgaand maak je de pretoets in het Cosy-systeem van de ERC. Er vindt geen eindassessment meer plaats. Gedurende de cursus is er een continu assessment. We verwachten dat je zelf een logboek bijhoudt voor reflecties.

 • Bij het succesvol afronden van de Advanced Life Support cursus ontvang je een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC). Sinds begin 2021 hebben de certificaten die worden afgegeven na het succesvol afronden van een ALS of EPALS cursus geen geldigheidsduur meer. Check voor actuele informatie over certificering de website van de NRR.

Na afloop kan je

 • volgens het NRR/ERC protocol in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen coördineren en uitvoeren.

NRR-leidraad (2021): De choreografie van de reanimatie. Human Factors & Teamwork. Efficiënt en veilig reanimeren door een team is een optelsom van zowel technische als niet-technische vaardigheden. Juist de niet-technische vaardigheden spelen een belangrijke rol in een optimale samenwerking in het team en in een veilig en effectief verloop van de reanimatie. Download de leidraad.

“Zeer leerzame scholing die mij veel heeft gebracht en die mij vertrouwen geeft om in de toekomst de ALS trainingen te verzorgen binnen het OK complex.”

Deelnemer ALS provider

Algemene onderwijsscore: 96% van de cursisten beveelt ons aan.

Programma

 • Voorbereiding

  • Afronding van een theoretische pre-toets in Cosy en het lezen van de literatuur (ALS-boek in Cosy) is verplicht.
  • Daarnaast doorloop je de elektronische leeromgeving.
  • We verwachten dat je BLS-vaardig bent.
 • Dag 1

  • Start met BLS/AED.
  • Deelvaardigheden w.o. luchtwegmanagement, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening.
  • Leidinggeven aan een reanimatieteam.
  • Niet-technische vaardigheden toepassen binnen een reanimatieteam.
  • Participeren in een reanimatieteam.
 • Dag 2

  • Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties, zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap.

Docenten

Marco Kuiters

Docent Ruben Verlangen

Ruben Verlangen

Martine Schouten

Reserveer een plek!