Medical Training & Simulation (METS) Center

Het METS Center is een opleidings- en simulatiecentrum voor partners binnen de acute zorgketen. Wij zijn specialist in het geïntegreerd trainen van kennis, inzicht, vaardigheden en professionele attitude in een realistische omgeving. Door praktijksituaties zo realistisch mogelijk na te bootsen in verschillende simulatieruimten krijgen cursisten de mogelijkheid om in een veilige leeromgeving alle aspecten van hun dagelijkse praktijk te trainen. In patiëntkritische situaties zijn naast technische vaardigheden, ook goede onderlinge communicatie en samenwerking cruciaal.  Door dit te trainen willen wij een bijdrage leveren aan het bevorderen van de patiëntveiligheid in de hele keten van acute en niet-acute zorg, zowel preklinisch als klinisch.

Praktijkervaring

De kracht van onze docenten en instructeurs is dat zij naast hun ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen en trainingen, nog steeds werkzaam zijn in de acute hulpverlening. Wij maken gebruik van een uitgebreid netwerk aan zorgprofessionals met ervaring op diverse vakgebieden. Deze ervaring maakt dat zij uitstekend in staat zijn theoretische kennis te vertalen naar praktische voorbeelden en toepassingen.

Het samenspel van de verschillende talenten en expertise maakt dat het METS Center voor iedere vraag een passend aanbod en docent of instructeur kan bieden.

Aanbod

Zorgprofessionals uit verschillende beroepsgroepen bieden wij een uitgebreid opleidingsaanbod. Voor specifieke opleidingswensen zijn trainingen op maat mogelijk. Onze hoogopgeleide docenten maken gebruik van moderne onderwijsvormen en faciliteiten met als specialisatie simulatieonderwijs en assessments.