NL EN

ALS recertificering

De Advanced Life Support (ALS) heeft als doel het optimaliseren van de spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt.

De training richt zich vooral op de intramurale opvang en behandeling van deze categorie patiënten. Naast het participeren in een reanimatieteam wordt veel aandacht besteed aan het leiden van een reanimatieteam als teamleider. Daarnaast is er aandacht voor non-technical skills binnen het team waarbij o.a. leiderschap, samenwerking, werklast verdeling en effectief communiceren aan bod komen.

Doel

Het opfrissen van theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn voor het behoud van het ALS-certificaat.

Doelgroep

Artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die in het bezit zijn van een NRR/ERC geregistreerd ALS-certificaat.

Toelatingseisen

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een NRR/ERC geregistreerd ALS-certificaat dat in het COSY systeem van de NRR opgenomen moet zijn.

Inhoud

Herhalen van specialistische reanimatie van volwassenen in teamverband aan de hand van een lezing, workshops, skill-station en scenario-onderwijs. Er wordt zowel schriftelijk als praktisch getoetst.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus bent je in staat om:

 • Prioriteiten te stellen tijdens een reanimatie;
 • Deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren;
 • Leiding te geven aan een reanimatieteam;
 • Toepassen van non-technical skills binnen een reanimatieteam;
 • Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij de taken behorende handelingen;
 • Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien;
 • Op basis van bevindingen tijdens de reanimatie een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden;
 • Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc.

Certificering

 • Bij het succesvol afronden van de training ontvang je een hernieuwd certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
 • Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC).
 • Om het certificaat geldig te houden dien je elke twee jaar een herhalingstraining van 1 dag te volgen of elke vijf jaar de providertraining van 2 dagen te volgen.

Check voor actuele informatie over certificering de website van de NRR.

Inschrijfformulier

Schrijf je in

Cursusdata

 • 1 december 2022 (nog 2 plaatsen)
Schrijf je in

Kosten

€545,- p.p. vrij van BTW

Cursusduur

1 dag: 08:30 - 18:00
(inloop en registratie vanaf 08.00 uur)

Accreditatie

ABAN: 6 punten
V&VN: 7 punten