ALS recertificering

De Advanced Life Support (ALS) cursus heeft als doel het optimaliseren van de spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt.

De cursus richt zich op de extramurale en intramurale opvang en behandeling van deze categorie patiënten. Naast het participeren in een reanimatieteam wordt veel aandacht besteed aan het leiden van een reanimatieteam als teamleider. Daarnaast is er aandacht voor non-technical skills binnen het team waarbij o.a. aan bod komen samenwerking, werklast verdeling en effectief communiceren.

Doel van de cursus

Het opfrissen van theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn voor het behoud van het ALS-certificaat.

Doelgroep

Artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die in het bezit zijn van een ALS-certificaat.

Toelatingseisen

In het bezit van een geldig ALS-certificaat.

Inhoud cursus

Herhalen van specialistische reanimatie van volwassenen in teamverband aan de hand van een lezing, workshops, skill-station en scenario-onderwijs. Er wordt zowel schriftelijk als praktisch getoetst.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus bent je in staat om:

  • Prioriteiten te stellen tijdens een reanimatie;
  • Deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren;
  • Leiding te geven aan een reanimatieteam;
  • Toepassen van non-technical skills binnen een reanimatieteam;
  • Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij de taken behorende handelingen;
  • Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien;
  • Op basis van bevindingen tijdens de reanimatie een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden;
  • Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc.

Certificering

Bij het succesvol afronden van de cursus ontvang je een hernieuwd certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC).

Om het certificaat geldig te houden dien je elke twee jaar een herhalingstraining van 1 dag te volgen of elke vijf jaar de providertraining van 2 dagen te volgen.

 

Inschrijfformulier

Schrijf je in

Cursusdata

  • 31 januari 2019
Schrijf je in

Kosten

€495,- p.p. vrij van BTW

Cursusduur

1 dag: 8:00 - 18:00

Accreditatie

ABAN: 6 punten
V&VN: 7 punten