NL EN

ALS recertificering

De Advanced Life Support (ALS) cursus heeft als doel het optimaliseren van de spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt.

De training richt zich vooral op de intramurale opvang en behandeling van deze categorie patiënten. Naast het participeren in een reanimatieteam wordt veel aandacht besteed aan het leiden van een reanimatieteam als teamleider. Daarnaast is er aandacht voor non-technical skills binnen het team waarbij o.a. leiderschap, samenwerking, werklast verdeling en effectief communiceren aan bod komen.

Doel van de cursus

Het opfrissen van theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn voor het behoud van het ALS-certificaat.

Doelgroep

Artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die in het bezit zijn van een NRR/ERC geregistreerd ALS-certificaat.

Toelatingseisen

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een NRR/ERC geregistreerd ALS-certificaat dat in het COSY systeem van de NRR opgenomen moet zijn.

Inhoud cursus

Herhalen van specialistische reanimatie van volwassenen in teamverband aan de hand van een lezing, workshops, skill-station en scenario-onderwijs. Er wordt zowel schriftelijk als praktisch getoetst.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus bent je in staat om:

 • Prioriteiten te stellen tijdens een reanimatie;
 • Deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren;
 • Leiding te geven aan een reanimatieteam;
 • Toepassen van non-technical skills binnen een reanimatieteam;
 • Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij de taken behorende handelingen;
 • Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien;
 • Op basis van bevindingen tijdens de reanimatie een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden;
 • Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc.

Certificering

Bij het succesvol afronden van de cursus ontvang je een hernieuwd certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC). Om het certificaat geldig te houden dien je elke twee jaar een herhalingstraining van 1 dag te volgen of elke vijf jaar de providertraining van 2 dagen te volgen.

LET OP: Voor alle gecertificeerde NRR cursussen geldt dat certificaten die in 2020 verlopen nog één extra jaar geldig zijn. Dit in verband met het coronavirus, waardoor reanimatieonderwijs niet kon plaatsvinden. Deze verlenging van het certificaat is van toepassing op de volgende METS Center cursussen: ALS, ILS, ALS/ILS Recertificeringen, BLS, BLS voor instructeurs en de NRR GIC.

Inschrijfformulier

Schrijf je in

Cursusdata

 • 6 november 2020
  Inschrijven voor deze datum is helaas niet meer mogelijk.
 • 18 december 2020
 • 22 april 2021
Schrijf je in

Kosten

€495,- p.p. vrij van BTW

Cursusduur

1 dag: 08:30 - 18:00
(inloop en registratie vanaf 08.00 uur)

Accreditatie

ABAN: 6 punten
V&VN: 7 punten