NL EN

Advanced Life Support – ALS

De officiële NRR cursus Advanced Life Support (ALS) biedt een gestandaardiseerde benadering van de cardiopulmonale reanimatie van volwassenen.

De Advanced Life support (ALS) cursus omvat workshops, vaardigheidstraining, scenario-onderwijs en lezingen.

Doel

In teamverband kunnen coördineren en toepassen van specialistische reanimatie van volwassenen en het verlenen van pre- en post-reanimatiezorg. Binnen de training is – conform de nieuwe reanimatierichtlijnen van de NRR – veel aandacht voor non-technical skills (ook wel Crisis Resource Management (CRM).)

Doelgroep

Artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening, zowel in als buiten het ziekenhuis:

 • Specialistische reanimatietechnieken toepassen
 • Participeren in reanimatieteams
 • Als leidinggevende bij een reanimatie moeten optreden

Toelatingseisen

Arts of (specialistisch) verpleegkundige

LET OP: vanaf 1 januari 2018 verwacht de NRR dat cursisten BLS-vaardig zijn.

Docententeam

Wij werken met een gemengde faculty: ALS-instructeurs die tevens werkzaam zijn als arts of verpleegkundige in pre- of klinische setting. De instructeurs van het METS Center hebben een docentenopleiding waardoor ze didactisch onderlegd zijn.  Hierdoor  kunnen zij goed aansluiten op het leerniveau van de individuele cursist, zorgen voor een veilig leerklimaat en daarmee een hoog leerrendement.

Inhoud cursus

Aanleren van specialistische reanimatie van volwassenen in teamverband aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs. Er wordt zowel schriftelijk als praktisch getoetst.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus ben je in staat om:

 • Prioriteiten te stellen tijdens een reanimatie;
 • Deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren;
 • Leiding te geven aan een reanimatieteam;
 • Non-technical skills toe te passen binnen een reanimatieteam;
 • Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij de taken behorende handelingen;
 • Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien;
 • Op basis van bevindingen tijdens de reanimatie een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden;
 • Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties, zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc.

Certificering

Bij het succesvol afronden van de Advanced Life Support cursus ontvang je een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC). De regels voor het geldig houden van het ALS certificaat zijn door de NRR aangepast. Je hebt nu een keuze: of je volgt binnen 2 jaar na de initiële ALS cursus een recertificering cursus van 1 dag, of je volgt na 5 jaar de 2-daagse provider ALS cursus. De 5 jaar termijn komt overeen met de aanpassing van de richtlijn die ook een 5 jaars cyclus kent.

LET OP: Voor alle gecertificeerde NRR cursussen geldt dat certificaten die in 2021 verlopen nog een half jaar geldig zijn tot 1 juli 2021. Dit in verband met het coronavirus, waardoor reanimatieonderwijs niet kon plaatsvinden. Deze verlenging van het certificaat is van toepassing op de volgende METS Center cursussen: ALS, ILS, ALS/ILS Recertificeringen, BLS, BLS voor instructeurs en de NRR GIC. Check voor actuele informatie de website van de NRR.

Reacties cursisten:

“De mentorgesprekken zijn fijn. De aandachtspunten worden benoemd en je wordt indien nodig aan de hand meegenomen.”

“Grote diversiteit, veel scenario’s, veilige leeromgeving, goede samenwerking tussen de trainers.”

“De positieve kanten van de deelnemer werden genoemd en daarna de keerpunten. Dit alles op een dusdanige manier dat het prettig overkomt.”

“Zeer leerzame scholing die mij veel heeft gebracht en die mij vertrouwen geeft om in de toekomst de ALS trainingen te verzorgen binnen het OK complex”.

Advanced Life Support. Specialistische reanimatie van volwassenen; een instructiefilm van teambriefing tot teamperformance. Van de Nederlandse Reanimatie Raad, opgenomen in het METS Center.

Inschrijfformulier

Schrijf je in

Cursusdata

 • 1-2 november, 2021
  Inschrijven voor deze datum is helaas niet meer mogelijk.
 • 3-4 februari, 2022 (nog 3 plaatsen)
 • 6-7 april, 2022
Schrijf je in

Kosten

€950,- p.p vrij van BTW (inclusief lunches en certificering)

Cursusduur

2 dagen
Dag 1: 07:45 - 18:00
Dag 2: 07:30 - 18:00

Accreditatie

KNMG/ABAN: 12 punten
V&VN: 16 punten

Ook interessant voor u?

De Advanced Life Support (ALS) heeft als doel het optimaliseren van de spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt.
Meer informatie...
De officiële NRR cursus Advanced Life Support (ALS) biedt een gestandaardiseerde benadering van de cardiopulmonale reanimatie van volwassenen. Meer informatie...
In april 2021 zijn de nieuwe richtlijnen reanimatie gepresenteerd. Deze hebben gevolgen voor NRR gecertificeerde ALS instructeurs. Daarnaast is de summatieve toets vervangen voor ‘continue assessment’. Wil je hier ook mee kunnen werken en bevoegd en bekwaam blijven? Kom dan naar de verplichte bijscholing in het METS Center. Meer informatie...