Wereldwijd lopen naar schatting 50 miljoen mensen hersenletsel op door een ongeval. In Nederland gaat het jaarlijks om circa 213 mensen per 100.000 inwoners. “De kleinste verbeteringen in de gezamenlijke zorg voor patiënten met hersenletsel kan een grote impact hebben op de levens van patiënten, diens naasten en de maatschappij in zijn totaliteit.”

Iscander Maissan is als MMT arts betrokken bij het Mobiel Medisch Team van het Erasmus MC en is sinds 2015 ook coördinator Kwaliteit en Onderwijs. In deze functie is hij betrokken bij meldkameronderwijs dat het METS Center verzorgt voor de Academie voor Ambulancezorg. Het betreft de thematraining ‘De dood of de gladiolen’ en de MMT training in de opleiding tot Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg (VCMKA). Bij de Academie voor Ambulancezorg zet hij zich tevens actief in voor het opleiden van ambulanceprofessionals.

Meer informatie

Bekijk het proefschrift

(Foto’s: Elise Ntoremi)