NL EN

Training NTS Coach

Om NTS goed te gebruiken en zodoende tot de juiste urgentie en verwijzing te komen, zijn coaches nodig die centralisten en triagisten begeleiden en instrueren. Aan het eind van deze dag ben je in staat om een coachende beroepshouding te laten zien.

Doel

De deelnemer kan aan het einde van de training de centralist of triagist coachen in het gebruik van NTS, feedback geven en oefencasuïstiek ontwikkelen.

Doelgroep

Centralisten en triagisten die werken met de Nederlandse Triage Standaard (NTS).

Er wordt gewerkt in kleine groepen van minimaal 4 deelnemers zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke begeleiding en praktisch oefenenen.

Opzet training

Voorafgaand aan de training heb jet het document ‘Visie en Werkzijze NTS 2017′ doorgenomen. Daarnaast observeer je in het praktijkwerkveld in hoeverre jij en je collega’s deze werkwijze hanteren. De bevindingen worden tijdens de training besproken.

Aan de hand van casuïstiek wordt de NTS werkwijze nogmaals doorgenomen en krijg je uitleg van de docent over het geven van feedback. Bij een coachende beroepshouding stimuleer je zelf verantwoordelijkheid en zelfsturing bij de deelnemers. Je leert te reflecteren op je eigen handelen en staat stil bij je eigen vebeterpunten: teach as you preach. De coachingsvaardigheden ontwikkel je door leerstijlen te herkennen en op de juiste wijze feedback te geven. De training vindt plaats in de simulatie meldkamer waar je in een realistische omgeving aan de slag gaat met zelfontwikkelde casuïstiek.

Certificering

Aan het eind van de training ontvang je een deelnamecertificaat van het METS Center.

Meer informatie?

Bel 030 755 10 00 of gebruik het contactformulier.

Cursusdata

Neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie aanvragen

Kosten

€575,- per persoon vrijgesteld van BTW bij deelname van minimaal 4 personen

Cursusduur

09.00 - 16.00 uur

Ook interessant voor u?

Het doel van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) is het bepalen van urgentie en vervolgactie en het geven van adviezen. Tijdens deze 1 op 1 coaching on the job ondersteunt een ervaren NTS coach je in het gebruik van de Nederlandse Triage Standaard.
Meer informatie...