NL EN

Patiëntveilig werken met behulp van CRM

Incidenten in de gezondheidszorg worden vaak veroorzaakt door menselijke factoren: een CRM training maakt je daarvan bewust.

Samenwerken in een team lijkt vanzelfsprekend maar kan door de dagelijkse praktijk een uitdaging zijn. Centraal in deze teamtraining staan daarom de niet-technische vaardigheden (non-technical skills). De vaardigheden helpen bij het reduceren van risico’s en het bevorderen van veilige zorg aan patiënten. Denk hierbij aan het doen van aannames (“hij zal het wel aan de zaalarts gevraagd hebben”), effectief communiceren (“heeft je collega je gehoord en begrepen?”) en werklastverdeling (“hoe werken we met elkaar samen in de hectiek van de dag”).

Ben je geïnteresseerd in deze teamtraining? Neem dan contact op met het METS Center (info@metscenter.nl) zodat een plan op maat gemaakt kan worden.

Doel van de training

De training is hoofdzakelijk praktisch van aard. Naast een theoretische uitleg ligt het accent op simulatieonderwijs. In deze training worden teams in een veilige leeromgeving uitgedaagd om CRM vaardigheden in te zetten en effectieve samenwerking te versterken. In een debriefing reflecteren we op deze performance. Aan het eind van de training ben je in staat om CRM vaardigheden toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Multidisciplinaire teams (bijvoorbeeld SEH, Neonatologie en Verloskunde) binnen de acute- en niet acute zorg.

Inhoud training

  • Kennismaken en het begrijpen en toepassen van de CRM principes;
  • Het belang van CRM voor een veilig zorgproces beargumenteren;
  • Teams uitdagen in effectief samenwerken met behulp van microsimulaties;
  • Reflecteren op eigen gedrag en de consequenties daarvan benoemen.

Waardering cursisten

Teamtraining voor Neonatologie:

“Doordat er gekeken wordt naar wat er goed ging, kwam je er vanzelf achter wat de verbeterpunten waren. Deze leermomenten konden in het volgende scenario worden meegenomen, waardoor de CRM vaardigheden steeds effectiever konden worden toegepast. Vooraf maakte ik me zorgen in hoeverre er een veilige setting zou zijn, maar dat werd ruimschoots gewaarborgd!” Annemarie Sluimer, neo verpleegkundige

“Goed praktijkgericht, veilige omgeving. Een goed georganiseerde training met ervaren instructeurs die ik iedere zorgverlener zou gunnen.” Karin Mobach, verpleegkundig specialist

“Het doel is duidelijk, er is veel ruimte om te leren en te evalueren. Het was een veilige plek om elkaars handelen een spiegel voor te houden, waardoor je geïnspireerd wordt voor een volgend scenario.” Janneke den Hartog, neo verpleegkundige

“Sterk aan deze training is dat je traint met je eigen team, dat er gefilmd wordt en je dat ook terug kunt zien. Sterk is ook dat er observatoren zijn die op afstand meekijken. Mooi materiaal.” Mirjam Kleinhout, neonatoloog

Klantverhalen

 

Cursusdata

Voor deze training zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Neem contact met ons op

Kosten

per team (minimale inschrijving 6 personen) €525,00 p.p. vrij van BTW. Inclusief lunch.

Cursusduur

08.30 - 17.00 uur

Accreditatie

V&VN: 7 punten
ABAN: 6 punten
NAPA: 6 punten
VSR: 7 punten

Ook interessant voor u?

Een driedaagse simulatietraining voor de acute zorg waarin je leert debriefen, scenario's ontwikkelen en deze implementeren in de eigen werkomgeving. Meer informatie...
Het begrip Crisis Resource Management (CRM/NTS) staat voor niet-technische vaardigheden zoals effectieve communicatie, samenwerking en leiderschap. Het trainen van deze vaardigheden is cruciaal bij het reduceren van risico’s en bevordert veilige zorg aan patiënten. Meer informatie...
Leer in één dag scenario’s schrijven die je kunt gebruiken bij (multidisciplinaire) teamtrainingen Meer informatie...
De officiële NRR cursus Advanced Life Support (ALS) biedt een gestandaardiseerde benadering van de cardiopulmonale reanimatie van volwassenen. Meer informatie...
De cursus Immediate Life Support (ILS) heeft als doel het optimaliseren van spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt. Meer informatie...