NL EN

Patiëntveilig werken met behulp van CRM

Incidenten in de gezondheidszorg worden vaak veroorzaakt door menselijke factoren: een CRM training maakt je daarvan bewust.

Een CRM (Crisis Resource Management) training is bij uitstek geschikt voor teams die effectief willen samenwerken. Samenwerken in een team lijkt vanzelfsprekend maar kan door de dagelijkse praktijk een uitdaging zijn. Centraal in deze teamtraining staan daarom de niet-technische vaardigheden (non-technical skills). De non-technical skills helpen bij het reduceren van risico’s en het bevorderen van veilige zorg aan patiënten. Denk hierbij aan het doen van aannames (“hij zal het wel aan de zaalarts gevraagd hebben”), effectief communiceren (heeft je collega je gehoord en begrepen?) en werklastverdeling (hoe werken we met elkaar samen in de hectiek van de dag).

Doel van de training

De training is hoofdzakelijk praktisch van aard. Naast een theoretische uitleg ligt het accent op scenario onderwijs. In deze training worden teams in een veilige leeromgeving uitgedaagd om kritisch naar de onderlinge samenwerking te kijken om vervolgens in een debriefing te reflecteren op de performance.  Aan het eind van de training ben je in staat om CRM toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Multidisciplinaire teams binnen de acute- en niet acute zorg: minimaal 5 en maximaal 6 personen per team.

Inhoud training

  • Kennis maken en het begrijpen en toepassen van de 15 CRM principes;
  • Het belang van CRM voor een veilig zorgproces beargumenteren;
  • Feedback geven en ontvangen;
  • Reflecteren op eigen gedrag en de consequenties daarvan benoemen.

Ben je geïnteresseerd in deze teamtraining? Neem dan contact op met het METS Center (info@metscenter.nl) zodat een plan op maat gemaakt kan worden.

Sign in

Cursusdata

Kosten

per team (minimale inschrijving 6 personen) €485,00 p.p. vrij van BTW. Inclusief lunch.

Cursusduur

09.00 - 17.00 uur

Accreditatie

V&VN: 7 punten
ABAN: 6 punten