Patiëntveilig werken met behulp van CRM

Incidenten in de gezondheidszorg worden vaak veroorzaakt door menselijke factoren: een CRM training maakt je daarvan bewust.

Een CRM (Crisis Resource Management) training maakt je bewust van de menselijke factoren. Centraal in deze training staan de niet-technische vaardigheden (non-technical skills). Denk hierbij aan het doen van aannames (hij zal het wel aan de zaalarts gevraagd hebben) en effectief communiceren (weet je zeker dat je collega je gehoord en begrepen heeft of heb je dat aangenomen?). Je bewust worden van menselijke factoren is stap 1 bij het reduceren van risico’s en het bevorderen van veilige zorg aan patiënten. Daarnaast is het belangrijk dat collega’s elkaar durven aan te spreken op fouten: “to err is human”.

Doel van de training

De training is hoofdzakelijk praktisch van aard. Naast een korte theoretische uitleg ligt het accent op scenario onderwijs. Aan het eind van de training ben je in staat om CRM toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Zorgprofessionals binnen de acute- en niet acute zorg.

Inhoud training

  • Kennis maken en het begrijpen en toepassen van de 15 CRM principes;
  • Het belang van CRM voor een veilig zorgproces beargumenteren;
  • Feedback geven en ontvangen;
  • Reflecteren op eigen gedrag en de consequenties daarvan benoemen;
  • De eigen beroepsontwikkeling in kaart brengen en eigen leervragen definiëren.

 

Inschrijfformulier

Schrijf je in

Cursusdata

  • 5 april 2019
Schrijf je in

Kosten

€410,- per persoon, vrij van BTW. Inclusief lunch.

Cursusduur

09.00 - 17.00 uur

Accreditatie

V&VN: 7 punten
ABAN: 6 punten