NL EN

NRR GIC (Generic Instructor Course)

De Generic Instructor Course is een algemene instructeurscursus voor Instructor Potentials (IP).

BELANGRIJKE MEDEDELING:
Naar aanleiding van de extra kabinetsmaatregelen om het coronavirus (COVID-19) onder controle te krijgen, annuleert het METS Center alle onderwijsactiviteiten in de periode 16 maart tot 1 juni 2020. Alle cursisten en opdrachtgevers worden nader hierover geïnformeerd. We houden de berichtgeving over COVID-19 nauwlettend in de gaten. Uiteraard houden we u op de hoogte als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen en als er zicht is op voortzetting van onze onderwijsactiviteiten. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met het opleidingsbureau van het METS Center via: 030-850 1291 of info@metscenter.nl

***

Doel van de cursus

De Generic Instructor Course is een algemene instructeurscursus die de mogelijkheid biedt om onderwijskundige competenties te ontwikkelen om de ALS, ILS, EPLS en NLS providercursus te kunnen verzorgen.

Doelgroep

Iedereen die na de ALS, ILS, EPLS en NLS provider cursus als Instructor Potential (IP) voorgedragen is.

Toelatingseisen

Arts of (specialistisch) verpleegkundige met voordracht tot IP.

Inhoud cursus

Tijdens deze cursus komen diverse didactische werkvormen naar voren zodat een zo hoog mogelijk leerrendement wordt bereikt. De cursus bestaat uit een afwisselend programma met lezingen, maar ook uit actieve participatie door de cursisten. Hierdoor is er naast algemene leerdoelen ook ruimte voor persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus is de cursist in staat om:

  • Lectures te geven;
  • Vaardigheidsonderwijs volgens 4-stappen methodiek aan te leren;
  • Scenario onderwijs te begeleiden;
  • Een veilige leeromgeving te creëren;
  • Feedback te geven op technische en niet-technische vaardigheden.

Certificering

Na het succesvol doorlopen van de GIC cursus bent u Instructor Candidate.
Met dit kandidaatschap kunt u 2 keer, onder begeleiding van een mentor, een ALS, ILS, EPLS of NLS provider cursus verzorgen. Als dit naar tevredenheid verlopen is wordt u als Full Instructor ingeschreven bij de ERC.

 

Cursusdata

Voor deze training zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Neem contact met ons op

Kosten

€995,- p.p. vrij van BTW, inclusief lunches, borrel en registratie bij de ERC.

Cursusduur

Twee dagen

Accreditatie

12 accreditatiepunten bij ABAN
16 accreditatiepunten bij V&VN