NL EN

NIBHV – Blended Learning

In deze basisopleiding word je opgeleid tot bedrijfshulpverlener met behulp van e-learning.

Alle aspecten worden behandeld om in noodsituaties op het werk eerste hulp te verlenen door middel van een combinatie van e-learning en praktijkonderwijs. Aan de orde komen onderwerpen als reanimeren, brand beperken en bestrijden en bij calamiteiten de medewerkers in het bedrijf te alarmeren en te evacueren.

Doel van de cursus

Opgeleid worden tot bedrijfshulpverlener en het behalen van diploma ‘NIBHV bedrijfshulpverlener’.

Doelgroep

Op grond van de ARBO-wet door de werkgever aangewezen werknemers die worden belast met taken als Eerste Hulp, brandbestrijding en ontruiming binnen het bedrijf.

Inhoud cursus

Het e-learning programma bestaat uit:

  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp (NEH)
  • Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)
  • Brandbestrijding (B)
  • Ontruiming (O)

Op de praktijkdag staat het praktisch uitvoeren van de competenties centraal.

Examen en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets en een praktijk gedeelte. Indien je hiervoor geslaagd bent krijg je een NIBHV diploma dat 1 jaar geldig is.

Cursusdata

Neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie aanvragen

Kosten

€285,- p.p. vrij van BTW (Inclusief lunches, cursusmateriaal, kiss-of-life en certificering). De prijs voor een in-company cursus is op aanvraag.

Cursusduur

E-learningprogramma: 1 dag
Praktijkgedeelte: 1 dag

Ook interessant voor u?

Een jaarlijkse opfriscursus ter behoud van het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener. Meer informatie...