NL EN

Basic Life Support (BLS) instructeur

De BLS instructeurs cursus richt zich op het geven van reanimatie vaardigheidsonderwijs.

In drie dagdelen leert u vaardigheden om optimaal reanimatieonderwijs te verzorgen. De cursus wordt verzorgd door docent instructeurs die door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) zijn gecertificeerd.

Doel van de cursus

Het leren instrueren van reanimatievaardigheden bij volwassenen volgens de richtlijnen van de NRR 2015.

De cursisten dienen zich voor te bereiden door de cursusmaterialen door te nemen zoals door de NRR is voorgeschreven. Ze zullen zich ook moeten voorbereiden op het zelf verzorgen van een theoretische les en vaardigheidsinstructie. Alle onderdelen dienen met een voldoende resultaat te worden afgesloten. Van de cursisten wordt gedurende de cursus een actieve deelname verwacht.

Doelgroep en toelatingseisen

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig NRR/ERC certificaat hulpverlener “Basale Reanimatie” die geregistreerd is in het COSY systeem van de Nederlandse Reanimatie Raad, van de deelnemer wordt verwacht dat de vaardigheden daadwerkelijk worden beheerst.

Na inschrijving dient de cursist de volgende zaken aan te leveren ter controle of aan de toelatingseisen die de NRR stelt wordt voldaan:

  • een kopie van uw diploma
  • een kopie van uw in COSY geregistreerde provider cursus BLS/AED

Voor meer informatie over de toelatingseisen verwijzen wij u naar het NRR cursus regelement “Opleiding in de Basale Reanimatie” (BLS/AED) op de website van de NRR.

Indien u niet in het bezit bent van een in COSY geregistreerde provider cursus BLS/AED kunt u deze volgen in de ochtend van de eerste dag voor € 100,00 per persoon vrijgesteld van BTW inclusief lunch.

Inhoud cursus

Door middel van een afwisselend programma tussen theorie en praktijk wordt de instructeurscursus volgens de richtlijnen van de NRR doorgenomen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de didactische principes van het reanimatieonderwijs. Verder is er veel aandacht voor het oefenen met fantomen en verschillende AED’S.

Certificering

Na het succesvol afronden van de cursus bent u gecertificeerd als ‘kandidaat-instructeur’. Nadat u twee keer een les heeft verzorgd onder begeleiding van een NRR instructeur bij een CMS geregistreerde cursus, wordt u door de Nederlandse Reanimatie Raad geregistreerd als ‘volledig instructeur’. Vanaf dat moment bent u bevoegd om zelfstandig de cursussen volgens de richtlijnen van de NRR te verzorgen.

LET OP: Voor alle gecertificeerde NRR cursussen geldt dat certificaten die in 2020 verlopen nog één extra jaar geldig zijn. Dit in verband met het coronavirus, waardoor reanimatieonderwijs niet kon plaatsvinden. Deze verlenging van het certificaat is van toepassing op de volgende METS Center cursussen: ALS, ILS, ALS/ILS Recertificeringen, BLS, BLS voor instructeurs en de GIC.

Meer informatie?

Bel 030 755 10 00, gebruik het contactformulier of kijk op de website van de NRR.

 

Inschrijfformulier

Schrijf je in

Cursusdata

  • 1-2 februari, 2021
    Inschrijven voor deze datum is helaas niet meer mogelijk.
  • 12-13 april, 2021
    Inschrijven voor deze datum is helaas niet meer mogelijk..
  • 10-11 mei, 2021
  • 23-24 juni, 2021 (nog 1 plaats)
Schrijf je in

Kosten

€600,- p.p. vrij van BTW.
Inclusief koffie & thee en een lunch op dag 2.

Cursusduur

2 dagen
Dag 1: 08.00 uur - 17.00 uur
(inclusief BLS Provider) of
13.00 uur - 17.00 uur
(indien via ERC/NRR gecertificeerd)
Dag 2: 08.00 uur - 16.00 uur


Ook interessant voor u?

De METS GIC is een algemene cursus voor iedere instructeur in de gezondheidszorg. Meer informatie...
De herhalingscursus BLS instructeur wordt verzorgd om de registratie als BLS instructeur bij ERC/NRR te verlengen. Meer informatie...
De PBLS instructeurscursus richt zich op het geven van specifiek reanimatie vaardigheidsonderwijs gericht op kinderen. Meer informatie...
Het is steeds belangrijker goed voorbereid te zijn op een terroristische aanslag. Dit geldt zeker ook voor dienstverlenende professionals, zoals politie (noodhulp), brandweer en ambulance: in de eerste paar minuten is adequate hulp voor de slachtoffers van cruciaal belang. Meer informatie...