Naar het trainingsoverzicht

Spektakel rond het spoor

Nederland kent één van de drukste spoorwegen ter wereld. De ambulancezorg krijgt veel meldingen op of rondom het spoor. Bij de afhandeling van deze incidenten is samenwerking met ProRail en NS onmisbaar. Welke uitdagingen en overwegingen zijn er wanneer de patiënt zich in de trein of elders op het spoor bevindt?

Deze training wordt namens de Academie voor Ambulancezorg uitgevoerd door het METS Center in samenwerking met de NS. Deze training vindt plaats bij de Meldkamer NS – Utrecht Centraal.

Inhoud

 • In deze training leer je hoe zorg- of hulpverleningsvragen in en rondom treinen en stations worden afgehandeld. De samenwerking met de meldkamer van NS en ProRail komt hierbij uitgebreid aan de orde.

 • Veilig werken bij incidenten op het spoor vraagt een specifieke aanpak. Verschillende interactieve werkvormen wisselen elkaar af. We delen veel kennis en een actieve deelname is welkom!

 • Als centralist heb je een cruciale rol bij de keuze van de disciplines. Welke beperkingen en mogelijkheden zijn van belang voor een goede samenwerking met ketenpartners? Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars expertise? Je ervaart dit aan de hand van diverse scenario’s.

Leerdoelen

 • Je kent de werkwijze van ProRail, NS en de regionale vervoerders en weet hoe je hun expertise kunt inzetten bij zorgvragen in de trein, op het station en op het spoor.

 • Je hebt inzicht gekregen in de rol die betrokken functionarissen bij treinongevallen hebben en je expertise over de inzet van hulpverleners bij een grootschalig incident is opgefrist.

"Kleinschalig, actief en relevant. Heel goed bruikbaar in de praktijk met fijne afwisseling en veel info van de NS."

Deelnemer Spektakel rond het spoor

Programma

 • Voorbereiding

  Er is geen uitgebreide voorbereiding noodzakelijk. Je ontvangt een handreiking om door te nemen.

 • Veiligheid

  Theorie en verschillende werkvormen over veiligheid bij incidenten rond het spoor. Waar moet je aan denken bij risico’s als elektrocutie, tunnels en gevaarlijke stoffen?

 • Samenwerking

  Diverse scenario’s waarin samenwerking met ketenpartners centraal staat. Hoe maak je als centralist effectief gebruik van elkaars expertise?

Docent

Carlita Capello

Henk Botma