Naar het trainingsoverzicht

Opleiding tot aannamecentralist meldkamer ambulancezorg

Goede en tijdige medische hulpverlening begint bij de aannamecentralist. In deze opleiding leer je hoe je alert en professioneel omgaat met uiteenlopende meldingen. Hierbij kan het gaan om 112-meldingen of meldingen van ketenzorgpartners zoals huisartsen, ziekenhuizen of verpleeghuizen. Je bent een belangrijke schakel tussen de hulpvrager, uitgiftecentralist en het ambulanceteam.

Het is belangrijk dat je snel een juist beeld krijgt van de toestand van de patiënt en de noodzakelijke zorg. Als aannamecentralist moet je alert en professioneel reageren in allerlei situaties. Er wordt van je verwacht dat je overzicht bewaart, goed luistert, doorvraagt, mensen kalmeert en begeleidt bij het verlenen van eerste hulp. Je bepaalt de urgentie van de meldingen en start de hulpverlening op.

Deze opleiding wordt in opdracht van de Academie voor Ambulancezorg uitgevoerd door het METS Center.

Inhoud

 • Je hebt opleidingsdagen in Bilthoven en doet praktijkervaring op bij de meldkamer van jouw RAV. De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch- en praktijkassessment.

 • Je werkt aan de volgende EPA’s: AZ-VCMKA-1, 2 en 3.

 • De opleiding gaat uit van programmatisch toetsen. Tijdens de opleiding ontwikkel je complexe vaardigheden en competenties die je nodig hebt op de arbeidsmarkt, maar die niet in een enkele toets te vangen zijn en vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen verzamel je datapunten met feedback in een portfolio om je ontwikkeling en voortgang te monitoren en onderbouwen.

Leerdoelen

 • Met een diploma op zak ben je volledig toegerust om direct aan de slag te kunnen gaan als aannamecentralist op een meldkamer ambulancezorg.

Programma

 • Theorie en oefencasuïstiek

  Tijdens de lessen maken we gebruik van activerende werkvormen. Theorie wordt afgewisseld met oefencasuïstiek die in de simulatiemeldkamer wordt uitgespeeld. In de praktijk werk je aan opdrachten die gedurende de opleiding worden aangereikt.

 • De volgende thema's komen aan bod:

  • Introductie
  • Methodiek
  • Communicatie
  • Triage medische kennis 1 en 2
  • Logistieke ondersteuning

Docenten

Anneke Zijlstra

Carlita Capello

Ellen van Aperloo

Joyce Videler