1. Een veilige leeromgeving

Een randvoorwaarde voor leren is het bieden van een veilige leeromgeving. Onze docenten en instructeurs zijn ervaren in het creëren van een optimaal leerklimaat waarin mensen niet bang hoeven zijn om fouten te maken, zich kunnen uitspreken en zich kwetsbaar durven opstellen. Het doel is dat zorgprofessionals zich ontwikkelen en hun deskundigheid verbeteren, zodat de patiëntveiligheid wordt bevorderd.

2. Niet-technische vaardigheden en CRM

Medische fouten worden meestal veroorzaakt door misstanden in samenwerking en gebrekkige overdracht tussen afdelingen. In ons simulatieonderwijs is veel aandacht voor niet-technische vaardigheden en CRM. Deze vaardigheden zijn niet direct gerelateerd aan (medisch) technische expertise, maar zijn wel cruciaal voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorgverlening.

3. Sociaal constructivistisch leren

Het principe van sociaal constructivisme stelt dat leren een actief proces is waarbij individuen kennis op- en uitbouwen in sociale interactie met anderen. Door het bespreken van werkwijzen, observaties en reflecties en hier gezamenlijk betekenis aan te geven, leren deelnemers met en van elkaar. Acute zorg is ketenzorg. Samen leren is cruciaal. In ons simulatieonderwijs ligt de focus dan ook op samenwerking, reflectie en feedback.