Generation R Next onderzoekt de groei en ontwikkeling van een nieuwe generatie Rotterdamse kinderen. Het onderzoek begint bij toekomstige ouders, het liefst al voor de zwangerschap. Kinderen worden in de baarmoeder en na de geboorte gevolgd. Toekomstige ouders krijgen advies over gezonde leestijl en omgaan met stress. Op echoscopisch gebied worden er met 11 en 30 weken metingen verricht en volumes en 3D beelden gemaakt om de groei en ontwikkeling in de baarmoeder in beeld te brengen.

Meer informatie