De acute zorg is ketenzorg. De beste patiëntenzorg begint bij een goede communicatie en effectieve samenwerking met collega’s op de meldkamer. De logistieke lessen zijn toegespitst op wat je als professional in opleiding (PIO) nodig hebt om de uitgiftecentralist zo goed mogelijk te ondersteunen bij het soepel laten verlopen van het logistieke proces.

Ga voor meer informatie over deze opleidingen naar de website van de Academie voor Ambulancezorg.