Presteren onder druk kan je leren. In medisch onderwijs wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed, terwijl acute druk aantoonbaar jouw denken, voelen en handelen beïnvloedt als zorgprofessional. Hoe train je deze vaardigheid?

Gouden regels

In de workshop op het SESAM-congres is kennis en ervaring van meer dan vijf jaar presteren onder druk-trainingen gedeeld met simulatieprofessionals in Europa. Hierbij zijn tien gouden regels gepresenteerd voor het effectief aanleren van de niet-technische vaardigheid ‘presteren onder druk’. Tevens is het belang benadrukt van een goede voorbereiding op de training, een weldoordacht ontwerp van het onderwijs en een veilige leeromgeving.

Meer weten over het ontwikkelen van een spoedbrein? Ga naar: Train jouw spoedbrein!