Het METS Center is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze CZO-geaccrediteerde opleiding namens de Academie voor Ambulancezorg. EPA’s (Entrustable Professional Activities) zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen. Het niveau waarop een EPA wordt beheerst, geeft aan in hoeverre de student bekwaam is om de handeling zelfstandig uit te voeren.

Interesse in deze opleiding? Check de website van de Academie voor Ambulancezorg.