Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het METS Center besteedt er de uiterste zorg aan om bezoekers via deze website continu te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie over haar producten en diensten. Het METS Center is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site.

Ook geeft het METS Center geen enkele garantie op de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt voor die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij het METS Center. Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het METS Center te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Zie voor een uitgebreide beschrijving onze Algemene voorwaarden.