Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij het METS Center. Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het METS Center te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.