Wifi verbinding succesvol

[Dit is de plek waar we content kunnen tonen aan mensen die net een connectie hebben gemaakt, willen jullie hier gewoon een tekstje of ook nog links naar bepaalde content op de site?]