Geen WiFi toegang

Helaas kunnen we geen Wi-Fi toegang verlenen aan personen die niet akkoord zijn met onze voorwaarden.