NL EN

Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt

Binnen de acute zorgketen wint de ABCDE-methode steeds meer terrein.

De ABCDE-methodiek biedt een structuur om vitaal bedreigde patiënten in soms hectische omstandigheden te benaderen. Steeds meer ketenpartners maken gebruik van deze methodiek, wat maakt dat je eenduidig binnen de keten met hen kunt communiceren.

Doel van de training

Het kunnen herkennen en overdragen van vitaal bedreigde patiënten.

Doelgroep

Verpleegkundigen die geconfronteerd kunnen worden met een acute verslechtering van patiënten.

Toelatingseisen

Verpleegkundige

Inhoud training

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

  • De ABCDE-methodiek
  • De vitale functie meet kaart om een patiënt systematisch na te kijken en parameters te verzamelen volgens de ABCDE-methodiek
  • Overdragen volgens de SBAR structuur
  • Omgaan met en instrueren van Lotus.

Cursusdata

Neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie aanvragen

Cursusduur

2 dagdelen