SEMS (Special Events Medical Services) Professional

Bij evenementen komen veel mensen samen, vaak op een beperkt oppervlak. Ben jij voorbereid op een incident tijdens een evenement?

De SEMS Professional zorgt voor de benodigde bagage voor LPA8 geschoolde hulpverleners die verantwoordelijk zijn voor de hulpverlening tijdens een evenement.
Ondanks dat geen evenement hetzelfde is, biedt de SEMS Professional 10 basisprincipes voor het plannen, organiseren en uitvoeren van de hulpverlening bij vrijwel ieder evenement.

Doel van de cursus

De SEMS Professional geeft je inzicht in de bijzonderheden rondom de organisatie van de hulpverlening bij evenementen. Je bent daarnaast ook in staat om een medisch responsplan uit te voeren bij calamiteiten tijdens een evenement. Je begrijpt dat goede communicatie, veiligheid en zichtbaarheid van hulpverleners van essentieel belang is.

Inhoud cursus

Hulpverlening tijdens evenementen wijkt op veel punten af van de reguliere zorg. Daarom vraagt dit om andere kennis en vaardigheden van de hulpverleners. Dit maakt deze training geschikt voor bijvoorbeeld ambulancechauffeurs, -verpleegkundigen en OVDG-en, maar is ook van toegevoegde waarde voor leidinggevenden van medewerkers die tijdens evenementen worden ingezet.

In deze training wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:

  • Veiligheid bij menigten
  • Weersomstandigheden
  • Materiaal en communicatie
  • Mega-evenementen
  • Sportevenementen en blessures
  • Alcohol en drugs

De training bestaat uit voorbereiding met behulp van het (Engelstalige) SEMS boek en de digitale leeromgeving in combinatie met het volgen van de trainingsdag. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen en wordt de theorie aan de hand van beeldmateriaal geïllustreerd. Binnen de leeromgeving kun je stap voor stap werken aan een medisch responsplan. Deze leeromgeving blijft tot een jaar na de training beschikbaar.

Certificering

De training wordt afgesloten met een integrale eindopdracht waarin je laat zien hoe je de opgedane kennis en vaardigheden toepast. Na de training ga je met veel nieuwe inzichten, ideeën en een certificaat naar huis.

Cursusdata

Voor deze training zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Neem contact met ons op

Kosten

€495,- per persoon

Cursusduur

08.30-16.30 uur

Accreditatie

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
6 punten