NL EN

Pediatric Basic Life Support (PBLS) instructeur

De PBLS instructeurscursus richt zich op het geven van specifiek reanimatie vaardigheidsonderwijs gericht op kinderen.

In drie dagdelen leer je vaardigheden hoe je optimaal reanimatieonderwijs verzorgt *1. De cursus wordt gegeven door Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde docent instructeurs.

Doel van de cursus

Het leren instrueren van reanimatievaardigheden bij kinderen volgens de richtlijnen van de NRR 2015.

De cursisten dienen zich voor te bereiden door de cursusmaterialen door te nemen zoals door de NRR is voorgeschreven. Ze zullen zich ook moeten voorbereiden op het zelf verzorgen van een theoretische les en vaardigheidsinstructie. Alle onderdelen dienen met een voldoende resultaat te worden afgesloten. Van de cursisten wordt gedurende de cursus een actieve deelname verwacht.

Doelgroep en toelatingseisen

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig NRR/ERC certificaat hulpverlener “Pediatric Basic Life Support” dat geregistreerd is in het COSY systeem van de Nederlandse reanimatie Raad, van de deelnemers wordt verwacht dat de vaardigheden daadwerkelijk worden beheersd en tenslotte dient de deelnemer te behoren tot één van onderstaande categorieën:

  • Arts
  • Verpleegkundige niveau 4 of 5
  • Student Geneeskunde met behaalde propedeuse
  • Docent met een 1e of 2e graads leraren opleidingen
  • Student leraren opleiding met tenminste 120 behaalde studiepunten
  • Ambulancechauffeur met diploma van de Academie voor Ambulancezorg
  • Instructeur Eerste Hulp met geldig certificaat

Na inschrijving dient de cursist een kopie van het diploma en een kopie van uw in COSY geregistreerde provider cursus PBLS/AED aan te leveren.

Inhoud cursus

Door middel van een afwisselend programma tussen theorie en praktijk wordt de instructeurscursus volgens de richtlijnen van de NRR doorgenomen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de didactische principes van het reanimatieonderwijs. Verder is er veel aandacht voor het oefenen met  fantomen en verschillende AED’S.

Certificering

Na het succesvol afronden van de cursus ben je gecertificeerd als ‘kandidaat-instructeur’. Nadat je tweemaal les hebt gegeven onder begeleiding van een NRR instructeur bij een CMS geregistreerde cursus, word je door de Nederlandse Reanimatie Raad geregistreerd als ‘volledig instructeur’. Vanaf dat moment ben je bevoegd om zelfstandig de cursussen volgens de richtlijnen van de NRR te verzorgen.

*1 Indien je volledig BLS instructeur bent (zie cursus regelement NRR), volstaat het om deze cursus in één dagdeel te volgen.

Inschrijfformulier

Schrijf je in

Cursusdata

  • 24-25 februari, 2022 (nog 2 plaatsen)
Schrijf je in

Kosten

€550,- p.p. vrij van BTW

Cursusduur

2 dagen
Dag 1: 8:00 uur - 16:00 uur
Dag 2: 8:00 uur - 12:00 uur

Ook interessant voor u?

Het is steeds belangrijker goed voorbereid te zijn op een terroristische aanslag. Dit geldt zeker ook voor dienstverlenende professionals, zoals politie (noodhulp), brandweer en ambulance: in de eerste paar minuten is adequate hulp voor de slachtoffers van cruciaal belang. Meer informatie...
De METS GIC is een algemene training voor iedere instructeur in de gezondheidszorg. Meer informatie...