NL EN

Pediatric Basic Life Support (PBLS) Reanimatie van kinderen

Maak een verschil, red een leven! Reanimeren van een kind kan iedereen leren.

Je leert vaardigheden hoe je een baby of kind in een levensbedreigende situatie kunt herkennen en helpen. Met de vaardigheden die je tijdens deze cursus leert, kan je de kans op overleven van het kind aanzienlijk vergroten. De lessen worden verzorgd door acute zorg professionals.

Doel van de cursus

Het kunnen toepassen van basale reanimatiehandelingen bij kinderen met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Doelgroep

Iedereen (vanaf 12 jaar) die reanimatie wil leren toepassen bij kinderen. De cursus is bedoeld voor mensen die grotere kans hebben om een kinderreanimatie aan te treffen.

Inhoud cursus

Door middel van een afwisselend programma wordt geleerd om circulatiestilstand te herkennen, borstcompressies, beademing, zijligging en handelingen bij verslikking en verstikking bij kinderen uit te voeren. De werking en de toepassing van de AED is geïntegreerd in de cursus. De cursus wordt gegeven volgens de actuele richtlijnen en reglement van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Certificering

Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een certificaat van de NRR. Geadviseerd wordt om de cursus jaarlijks te herhalen.

Meer informatie?

Bel 030 755 10 00,  gebruik het contactformulier of kijk op de NRR website.

Cursusdata

Neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie aanvragen

Kosten

€100,- p.p. vrij van BTW

Cursusduur

Drieëneenhalf uur (conform lesprogramma NRR).