NL EN

ILS – Immediate Life Support

De cursus Immediate Life Support (ILS) heeft als doel het optimaliseren van spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt.

De cursus richt zich op de extra- en/of intramurale opvang en behandeling van deze categorie patiënten. Het hoofddoel is om te participeren als lid van een reanimatieteam in de verschillende functies.

Doel van de cursus

In teamverband kunnen opstarten en (in afwachting van het ALS-team) toepassen van specialistische reanimatie van volwassenen.

Doelgroep

Arts of (specialistisch) verpleegkundige, bachelor medische hulpverlener, ambulance chauffeurs.

Toelatingseisen

Artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening specialistische reanimatietechnieken toepassen of participeren in reanimatieteams.

Inhoud cursus

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

  • Luchtwegmanagement
  • Hartritmeherkenning
  • ABCDE methodiek
  • Uitvoering hartmassage
  • Defibrillatie en pacing
  • Scenariotraining

Certificering

Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC).

LET OP: Voor alle gecertificeerde NRR cursussen geldt dat certificaten die in 2020 verlopen nog één extra jaar geldig zijn. Dit in verband met het coronavirus, waardoor reanimatieonderwijs niet kon plaatsvinden. Deze verlenging van het certificaat is van toepassing op de volgende METS Center cursussen: ALS, ILS, ALS/ILS, Recertificeringen, BLS, BLS voor instructeurs en de NRR GIC.

Inschrijfformulier

Schrijf je in

Cursusdata

  • 7 maart 2023
  • 22 juni 2023
Schrijf je in

Kosten

€300,- Inclusief lunch en certificering.

Cursusduur

8 uur

Accreditatie

KNMG/ABAN: 6 punten
V&VN: 7 punten