NL EN

ILS – Immediate Life Support

De cursus Immediate Life Support (ILS) heeft als doel het optimaliseren van spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt.

De cursus richt zich op de extra- en intramurale opvang en behandeling van deze categorie patiënten. Het hoofddoel is om te participeren als lid van een reanimatieteam in de verschillende functies.

Doel van de cursus

In teamverband kunnen opstarten en toepassen van specialistische reanimatie van volwassenen.

Doelgroep

Arts of (specialistisch) verpleegkundige.

Toelatingseisen

Artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening specialistische reanimatietechnieken toepassen en participeren in reanimatieteams.

Inhoud cursus

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

  • Luchtwegmanagement
  • Hartritmeherkenning
  • ABCDE methodiek
  • Uitvoering hartmassage
  • Defibrillatie en pacing
  • Scenariotraining

Certificering

Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC).

Cursusdata

Voor deze training zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Neem contact met ons op

Kosten

€300,- Inclusief lunch en certificering.

Cursusduur

8 uur

Accreditatie

KNMG/ABAN: 6 punten
V&VN: 7 punten