NL EN

Beroepsgebonden simulatietrainingen

Simulatietraining en het bevorderen van teamwork hebben direct effect op de uitkomst van de zorg.

Door praktijksituaties na te bootsen in een zo realistisch mogelijke omgeving, kunnen professionals in een veilige omgeving hun kennis, vaardigheden en attitude (competenties) verbeteren.

Doel

Het optimaliseren van de patiëntveiligheid door het verbeteren van de onderlinge communicatie, samenwerking, afstemming en informatieoverdracht tussen artsen en (specialistisch) verpleegkundigen.

Doelgroep

Artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening specialistische behandelingen uitvoeren in een multidisciplinaire werkomgeving.

Inhoud

De inhoud en de leerdoelen van de training worden aangepast aan de specifieke wensen van de deelnemers.
Deze vorm van scholing wordt de laatste jaren als de ultieme vorm van professionaliteitverhoging gezien.

Methodes

Met behulp van scenario’s worden naast processen en procedures (technisch) ook niet-technische vaardigheden geoefend en getraind. Deze worden voorafgegaan door een theoretische workshop.
Tijdens de training wordt de cursist bewust gemaakt van zijn functioneren in een specifieke situatie. Bijvoorbeeld in het contact met de patiënt of binnen het team. Door middel van video en geluidsregistratie zijn op illustratieve wijze technische- en niet- technische aspecten in kaart te brengen.

Tijdens deze cursus is de facilitator / cursistenratio: 1 op 4.

Meer informatie?

Bel 030 755 10 00 of gebruik het contactformulier.

Cursusdata

Neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie aanvragen

Kosten

Op aanvraag

Cursusduur

8 uur