NL EN

Anafylaxie

Anafylaxie is een algemene allergische reactie van het lichaam die binnen enkele minuten kan ontstaan en kan uitmonden in een anafylactische shock reactie.

Doel van de training

Het kunnen herkennen van een anafylactische reactie in verschillende gradaties en het kunnen toepassen van de ABCDE-methodiek.

Doelgroep

Artsen en verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening te maken kunnen krijgen met anafylactische reacties tijdens of na vaccinaties.

Toelatingseisen

Arts of verpleegkundige (met BLS/AED certificaat).

Inhoud training

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

  • De verschijnselen bij anafylaxie en vasovagale collaps.
  • Aanleren van de ABCDE-methodiek bij volwassenen.
  • Het integreren van de kennis en vaardigheden door middel van scenariotraining met behulp van LOTUS.
  • Gebruik maken van een stroomdiagram bij calamiteiten.

Meer informatie?

Bel 030 755 10 00 of gebruik het contactformulier.

Cursusdata

Neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie aanvragen

Cursusduur

2 dagdelen