NL EN

ABCDE methodiek en SBAR voor zorgcentrales

In de (acute) zorgketen is het belangrijk dat wij dezelfde taal spreken. Het uitvragen volgens de ABCDE methodiek en de overdracht aan de hand van de SBAR draagt bij aan een uniforme werkwijze waarmee de patiëntveiligheid wordt vergroot.

Doel

Aan de hand van de ABCDE methodiek leer je om een snelle inschatting te maken van het toestandsbeeld van een patiënt en deze op een gestructureerde wijze conform de SBAR methodiek over te dragen aan een ketenzorgpartner.

Opzet

Na het behandelen van de theorie over de ABCDE en de SBAR worden scenario’s uitgespeeld. De scenario’s betreffen praktijkrealistische situaties die na afloop met de deelnemers worden nabesproken. Bij de debriefing van het scenario ligt het accent op wat er goed ging en op welke wijze het uitvragen en de overdracht nog verbeterd kunnen worden.

De maximale groepsgrootte is 6 deelnemers op 1 docent.

Doelgroep

Deze training is zeer geschikt voor verpleegkundigen en verzorgenden die op een zorgcentrale de personenalarmeringen afhandelen.

Afronding

Aan het eind van de dag ontvang je een bewijs van deelname.

Meer informatie?

Bel 030 755 10 00 of gebruik het contactformulier.

Cursusdata

Neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie aanvragen

Cursusduur

7 uur (exclusief voorbereiding)
09.00-16.00 uur

Accreditatie

V&VN: 6 punten
CADD: 6 punten