Voor wie zijn deze trainingen bedoeld?

Echosimulatie ob/gyn

Hoe breng je de normale structuren van een foetaal hart en foetaal brein in beeld? Wat doe je bij het vermoeden van een structurele afwijking? Blijf voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen en echo met (nog) meer zelfvertrouwen. Meer informatie...
Een intensieve training voor de klinische verloskunde waarin je echoscopische vaardigheden leert en optimaliseert, speciaal ontwikkeld voor de kliniek. Meer informatie...