Voor wie zijn deze trainingen bedoeld?

Hulpdiensten met een hulpverlenende taak bij ongevallen en rampen. Hiertoe behoren o.a de politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigades.

 

Het METS Center maakt gebruik van verschillende onderwijsvormen maar heeft zich gespecialiseerd in simulatieonderwijs. Met behulp van e-learning  kunnen cursisten gebruik maken van een gepersonaliseerde leeromgeving.

Meer informatie

Simulatietrainingen

‘Be prepared to be surprised’. Ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs presteren vaak onder hoge druk. In deze nieuwe simulatietraining leer je in twee dagen hoe je het hoofd koel houdt en onder alle omstandigheden optimaal presteert. Meer informatie...

Train de trainer

Leer in één dag om scenario’s te schrijven die je kunt gebruiken bij (multidisciplinaire) teamtrainingen Meer informatie...
Het is steeds belangrijker goed voorbereid te zijn op een terroristische aanslag. Dit geldt zeker ook voor dienstverlenende professionals, zoals politie (noodhulp), brandweer en ambulance: in de eerste paar minuten is adequate hulp voor de slachtoffers van cruciaal belang. Meer informatie...
In 2016 zijn de nieuwe reanimatierichtlijnen gepubliceerd en gepresenteerd. De bijscholing wordt in Nederland door een aantal GIC instituten aan de hand van een vast programma tegen een vaste prijs georganiseerd. Het METS Center heet u graag welkom om de bijscholing in Bilthoven te volgen. Meer informatie...
De METS GIC is een algemene cursus voor iedere instructeur in de gezondheidszorg. Meer informatie...
Het begrip Crisis Resource Management (CRM) krijgt steeds meer een plaats binnen de gezondheidszorg. Meer informatie...
De Eusim Non Acute Care Edition is een simulatietraining voor professionals die werkzaam zijn in de niet-acute medische zorg. Meer informatie...
Op veler verzoek komt het METS Center met een Operatorcursus ten behoeve van medisch simulatie onderwijs. Meer informatie...
De BLS instructeurs cursus richt zich op het geven van reanimatie vaardigheidsonderwijs.
Meer informatie...
De herhalingscursus BLS instructeur wordt verzorgd om de registratie als BLS instructeur bij ERC/NRR te verlengen. Meer informatie...

Meldkameropleidingen

Het doel van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) is het bepalen van urgentie en vervolgactie en het geven van adviezen. Tijdens deze 1 op 1 coaching on the job ondersteunt een ervaren NTS coach u in het gebruik van de Nederlandse Triage Standaard.
Meer informatie...
Communicatie en overdracht in de (acute) zorgketen is van grote invloed op de patiëntveiligheid. Met behulp van de SBAR methodiek leer je gestructureerd overdracht te geven en te ontvangen. Meer informatie...
Binnen de Meldkamers Ambulancezorg in Nederland vindt schaalvergroting plaats. Daardoor is er behoefte aan functiedifferentiatie bij meldkamercentralisten. Meer informatie...

Skillstrainingen

Het is steeds belangrijker goed voorbereid te zijn op een terroristische aanslag. Dit geldt voor dienstverlenende professionals, zoals politie (noodhulp), brandweer en ambulance. Maar in de eerste paar minuten kunnen juist ook burgers voor vele slachtoffers van cruciaal belang zijn. Meer informatie...
De cursus Immediate Life Support (ILS) heeft als doel het optimaliseren van spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt. Meer informatie...
De officiële NRR cursus Advanced Life Support (ALS) biedt een gestandaardiseerde benadering van de cardiopulmonale reanimatie van volwassenen. Meer informatie...
De Advanced Life Support (ALS) cursus heeft als doel het optimaliseren van de spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt.
Meer informatie...
Tijdens de PEPP BLS krijg je een structuur aangeboden waardoor je adequate zorg aan baby's en kinderen kunt bieden.
Meer informatie...
Tijdens de PEPP ALS krijgt je een structuur aangeboden waardoor je adequate zorg aan baby's en kinderen kunt bieden. Meer informatie...
De SBAR-methodiek is een internationale standaard voor het overdragen van patiënten naar een andere discipline, maar ook voor patiëntgebonden problemen waarbij overleg noodzakelijk is.

Meer informatie...
In uw dagelijkse praktijk kan je situaties tegenkomen die meer vragen dan alleen de basale vaardigheden. Meer informatie...
Binnen de acute zorgketen wint de ABCDE-methode steeds meer terrein. Meer informatie...
Om risicovolle handelingen veilig en adequaat uit te kunnen blijven voeren, is het belangrijk deze regelmatig te trainen. Meer informatie...
In deze basisopleiding word je opgeleid tot bedrijfshulpverlener met behulp van e-learning. Meer informatie...
Een jaarlijkse opfriscursus ter behoud van het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener. Meer informatie...