Skillstrainingen

Het METS Center biedt een compleet pakket skillstrainingen, waarin een samenhangende opbouw is verwerkt. De skills worden aangeleerd vanaf het niveau van deelvaardigheden tot aan het integrale pakket van vaardigheden.

Wil je een training laten aansluiten op je eigen instelling en opleidingsbehoefte? Wij informeren je graag over de mogelijkheden!

Meer informatie over overig trainingsaanbod
Het is steeds belangrijker goed voorbereid te zijn op een terroristische aanslag. Dit geldt voor dienstverlenende professionals, zoals politie (noodhulp), brandweer en ambulance. Maar in de eerste paar minuten kunnen juist ook burgers voor vele slachtoffers van cruciaal belang zijn. Meer informatie...
De cursus Immediate Life Support (ILS) heeft als doel het optimaliseren van spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt. Meer informatie...
De officiële NRR cursus Advanced Life Support (ALS) biedt een gestandaardiseerde benadering van de cardiopulmonale reanimatie van volwassenen. Meer informatie...
De Advanced Life Support (ALS) cursus heeft als doel het optimaliseren van de spoedeisende hulp aan de reanimatiepatiënt.
Meer informatie...
Tijdens de PEPP BLS krijg je een structuur aangeboden waardoor je adequate zorg aan baby's en kinderen kunt bieden.
Meer informatie...
Tijdens de PEPP ALS krijgt je een structuur aangeboden waardoor je adequate zorg aan baby's en kinderen kunt bieden. Meer informatie...
De SBAR-methodiek is een internationale standaard voor het overdragen van patiënten naar een andere discipline, maar ook voor patiëntgebonden problemen waarbij overleg noodzakelijk is.

Meer informatie...
In uw dagelijkse praktijk kan je situaties tegenkomen die meer vragen dan alleen de basale vaardigheden. Meer informatie...
Anafylaxie is een algemene allergische reactie van het lichaam die binnen enkele minuten kan ontstaan en kan uitmonden in een anafylactische shock reactie. Meer informatie...
Binnen de acute zorgketen wint de ABCDE-methode steeds meer terrein. Meer informatie...
Om risicovolle handelingen veilig en adequaat uit te kunnen blijven voeren, is het belangrijk deze regelmatig te trainen. Meer informatie...
In deze basisopleiding bedrijfshulpverlener cursus worden alle aspecten behandeld om in noodsituaties op het werk eerste hulp te verlenen. Meer informatie...
In deze basisopleiding word je opgeleid tot bedrijfshulpverlener met behulp van e-learning. Meer informatie...
Een jaarlijkse opfriscursus ter behoud van het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener. Meer informatie...
Wil je leren op een verantwoorde wijze Eerste Hulp bij Ongelukken te verlenen? Meer informatie...
Een jaarlijkse opfriscursus ter behoud van het EHBO diploma. Meer informatie...
Weet jij wat je moet doen als een kind op het hoofd valt, stikt in een speeltje of ernstige brandwonden oploopt? Meer informatie...