Meldkameropleidingen

Het METS Center biedt onderwijs voor alle doelgroepen die zich bezig houden met de telefonische triage van gezondheidszorg vraagstukken. Het verzorgen van scholing voor verpleegkundig centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg is hierbij één van de speerpunten.

Het METS Center heeft inmiddels een belangrijke en centrale rol verworven waar het gaat om scholing voor Meldkamer centralisten. Uniek in Nederland is de simulatieruimte, waarin alle facetten van het meldkamerwerk getraind kunnen worden.

Meer informatie
Het doel van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) is het bepalen van urgentie en vervolgactie, en het geven van adviezen tijdens een spoedmelding. Tijdens deze 1 op 1 coaching on the job ondersteunt een ervaren NTS coach u in het gebruik van de Nederlandse Triage Standaard.
Meer informatie...
In deze praktische cursus van 7 uur leer je op een patiëntveilige methode triëren met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS).
Meer informatie...
Communicatie en overdracht in de (acute) zorgketen is van grote invloed op de patiëntveiligheid. Met behulp van de SBAR methodiek leer je gestructureerd overdracht te geven en te ontvangen. Meer informatie...
Het snel herkennen van een vitaal bedreigde patiënt is van levensbelang. De ABCDE-methodiek biedt structuur om een vitaal bedreigde patiënt te herkennen en hierop te anticiperen. Meer informatie...
Binnen de Meldkamers Ambulancezorg in Nederland vindt schaalvergroting plaats. Daardoor is er behoefte aan functiedifferentiatie bij meldkamercentralisten. Meer informatie...