Meldkameronderwijs

Het Meldkameronderwijs is gericht op de telefonische triage en de overdracht van en naar de ketenzorgpartners. Het METS Center is gespecialiseerd in het opleiden en trainen van verpleegkundig meldkamercentralisten, uitgiftecentralisten, triagisten en medewerkers van een zorgcentrale. De opleidingen tot Verpleegkundig Centralist (VCMKA) en Uitgiftecentralist (UCMKA) Meldkamer Ambulancezorg worden aangeboden via de Academie voor Ambulancezorg. Een deel van de lessen vindt plaats in onze unieke Meldkamer simulatieruimte, waarin we alle facetten van het meldkamerwerk trainen.

Meer informatie over overig trainingsaanbod
Als Centralist Zorgcoördinatiecentrum fungeer je als spil tussen de zorgvrager, zorgverleners en de verschillende ketenpartners die samenwerken op een ZCC. Wij leiden je graag op voor deze belangrijke, nieuwe functie. Meer informatie...
Om NTS goed te gebruiken en zodoende tot de juiste urgentie en verwijzing te komen, zijn coaches nodig die centralisten en triagisten begeleiden en instrueren. Aan het eind van deze dag ben je in staat om een coachende beroepshouding te laten zien. Meer informatie...
In de (acute) zorgketen is het belangrijk dat wij dezelfde taal spreken. Het uitvragen volgens de ABCDE methodiek en de overdracht aan de hand van de SBAR draagt bij aan een uniforme werkwijze waarmee de patiëntveiligheid wordt vergroot. Meer informatie...
Het doel van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) is het bepalen van urgentie en vervolgactie en het geven van adviezen. Tijdens deze 1 op 1 coaching on the job ondersteunt een ervaren NTS coach je in het gebruik van de Nederlandse Triage Standaard.
Meer informatie...
Triage is het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag en het bepalen van de vervolgfunctie. Het METS Center biedt een tweedaagse basistraining aan waarbij het document 'Visie en werkwijze NTS' van de Stichting NTS als uitgangspunt is gebruikt. Meer informatie...
Communicatie en overdracht in de (acute) zorgketen is van grote invloed op de patiëntveiligheid. Met behulp van de SBAR methodiek leer je gestructureerd overdracht te geven en te ontvangen. Meer informatie...
Binnen de Meldkamers Ambulancezorg in Nederland vindt schaalvergroting plaats. Daardoor is er behoefte aan functiedifferentiatie bij meldkamercentralisten. Meer informatie...