Assessments

Het METS Center is ervaren in het ontwikkelen en afnemen van assessments voor onder andere ambulancemedewerkers, centralisten, SEH- en IC-teams.  We werken intensief samen met klanten in de beschrijving van de competenties die in het assessment centraal staan en het bepalen van een norm en het uitwerken van de inhoud van de diverse scenario’s die tijdens het assessment aan de orde komen. De expertise ten aanzien van assessments komt op deze manier samen met de inhoudelijke expertise van klanten.

Workshops

Na afloop van het assessment bieden we kandidaten een advies aan, waarin de sterke punten en eventuele aandachtspunten zijn benoemd. Daarnaast geven we de kandidaat enkele suggesties ten aanzien van de wijze waarop hij of zij zich verder kan ontwikkelen. Het METS Center ontwikkelt indien gewenst workshops die aansluiten bij de thema’s en ontwikkelbehoeften die uit assessments naar voren gekomen zijn.

Maatwerk

Wil je jouw zorgprofessionals beoordelen op functie-specifieke vaardigheden en competenties? Wij informeren je graag over de mogelijkheden!

Meer informatie