Hartelijk dank voor de reservering!

Uw inschrijving is in goede orde ontvangen. Onze scholingen gaan door bij voldoende deelnemers.
Drie tot zes weken voorafgaand aan de training wordt u hierover nader geïnformeerd. Facturatie
vindt na afloop van de training plaats.

Heeft u tegen die tijd geen bericht van ons ontvangen? Het kan zijn dat berichten in de spam box zijn
beland.

Neem bij al uw vragen over ons onderwijs contact op met het opleidingsbureau van het METS
Center. Via email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030-7551000.