Cursist Echosimulatie basis verloskunde

6 maart 2016

Bij stages is het vaak 90% kijken en 10% doen. In de training echosimulatie basis verloskunde ligt het accent juist op het zelf doen. Je oefent heel veel casuïstiek in korte tijd.