NRR Nationaal Reanimatie Congres

11 maart 2015

Op 11 maart neemt het METS Center deel aan het 12e editie van het Nederlandse reanimatie congres.

De NRR verwacht ook dit congres weer rond de 900 deelnemers waarvan het overgrote deel actief is in het reanimatie onderwijs. Zo is 50% van de deelnemers  naast reanimatie instructeur ook werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige op de IC, CCU, SEH of ambulance. Een andere grote doelgroep van het congres zijn de instructeurs Eerste Hulp (50%) welke voor het overgrote deel beroepsmatig als instructeur actief zijn.

Het METS Center zal op het congres aandacht besteden aan de toegevoegde waarde van CRM binnen reanimatieonderwijs. Incidenten in de gezondheidszorg worden vaak veroorzaakt door menselijke factoren zoals haperende samenwerking en communicatie. Een CRM (Crisis Resource Management) training maakt je bewust van deze menselijke factoren. Dit is cruciaal bij het reduceren van risico’s en bevordert de veilige zorg aan patiënten.