Teamtraining Patïentveilig werken m.b.v. CRM voor Isala

7 september 2022

Het Isala in Zwolle had een duidelijk doel voor ogen: de hele afdeling NICU (neonatologie intensive care unit) laten werken volgens de CRM-principes. Ter bevordering van de kwaliteit en daarmee de patiëntveiligheid.

De opdracht
Annet Blok, ICN verpleegkundige en coördinerend verpleegkundige educatie bij Isala: “Door de coronapandemie lag ons simulatieonderwijs even stil. We wilden hier graag weer een boost aan geven en tegelijkertijd de afdeling vertrouwd maken met het werken volgens de CRM-kernpunten. We wilden een compacte en praktisch toepasbare teamtraining op maat. Ik was eerder met een groep collega’s door het METS Center opgeleid tot simulatie-instructeur en we werkten ook met hun samen voor de spoedeisende hulp. Vanwege onze positieve ervaringen en de gewenste uniformiteit in de training, is besloten om het METS Center opdracht te geven voor het verzorgen van 11 CRM teamtrainingen aan acht deelnemers per keer, speciaal toegespitst op de neonatologie.”  

Effectief teamwork
“De complete medische teams (artsen, aios, physician assistants, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) zijn samen getraind, dat heeft heel veel meerwaarde. Het ondersteunend personeel heeft een verkort programma doorlopen. Zij maakten zo kennis met het CRM gedachtegoed en werden zich bewust van hoe belangrijk ook hun observaties zijn. Zo maak je het levend. Het is zeer gewaardeerd, doet veel voor het onderlinge begrip, het draagvlak en effectief teamwork.”

Hoe wordt de opgedane kennis geborgd binnen Isala en wat zijn de concrete vervolgstappen?
Download klantverhaal 

Annet Blok, ICN verpleegkundige en coördinerend verpleegkundige educatie bij Isala

Meer klantverhalen
Lees het Klantverhaal Zuyderland Medisch Centrum.