Niet-technische vaardigheden. Hoe leer je die nu aan?

10 mei 2022

Het effectief aanleren van niet-technische vaardigheden vraagt specifieke aandacht voor de gedachten achter de handelingen. Hierbij gaat het niet om ‘even CRM-en’, maar om het integraal verwerken van de CRM principes in een scholing. Op 11 mei a.s. geeft Ruben Verlangen (METS Center docent en tevens voorzitter Educatieve Adviesraad NRR) samen met Hans de Jong (MEd, biologiedocent en lid Educatieve Adviesraad NRR) een presentatie in sessieronde 2 over dit belangrijke onderwerp tijdens het Nationaal Reanimatie Congres 2022 in Nieuwegein.

Efficiënt en veilig reanimeren door een team is een optelsom van technische- en niet-technische vaardigheden. Juist de niet-technische vaardigheden spelen een belangrijke rol in een optimale samenwerking in het team en in een veilig en effectief verloop van de reanimatie. Het METS Center heeft zo’n 15 jaar ervaring met CRM- en reanimatieonderwijs en heeft sindsdien vele instructeurs in de zorg opgeleid. 

Human Factors en presteren onder druk

Ruben Verlangen is tijden het congres tevens sessievoorzitter tijdens de sessierondes 1 en 3:

  • Sessieronde 1: Human Factors met als thema ‘Sociale aspecten bij reanimatie’. Samen met Marije Hoogeveen. Hierin aandacht voor de onderwerpen: teamwork, communicatie en leiderschap & volgerschap.
  • Sessieronde 3: Persoonlijke aspecten bij reanimatie. Samen met Heleen Lameijer en Vincent Peters. Hierin aandacht voor de onderwerpen: presteren onder druk en omgaan met vermoeidheid.

Check het volledige programma op de congreswebsite: Nationaal Reanimatie Congres 2022.

Meer informatie trainingen METS Center