Coronamaatregelen volledig afgebouwd

4 mei 2022

Met ingang van 2 mei 2022 zijn ook de laatste coronamaatregelen in het METS Center opgeheven. In lijn met het advies van de overheid en het beleid van het CBR is nu ook het dragen van mondkapjes tijdens rijvaardigheids- en scenario-onderwijs niet langer verplicht.

In ons onderwijs blijft een prettige en veilige leeromgeving voorop staan. Het dragen van een mondkapje tijdens praktijklessen blijft altijd mogelijk na afstemming met de docent en medecursisten.

Huisregels METS Center
Het coronavirus is nog niet verdwenen. Om besmettingen en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, wijzen we op de huisregels van het METS Center en de algemeen geldende basisadviezen van de rijksoverheid.

  • Doe voorafgaand aan een bezoek aan het METS Center een zelftest bij klachten (GGD-test is niet meer noodzakelijk);
  • Het dragen van een mondkapje is facultatief bij praktijkonderwijs (scenario’s en rijvaardigheidsonderwijs);
  • Bij scenario’s is het dragen van handschoenen verplicht.
  • Zorg voor een goede hygiëne (handen wassen/handalcohol, hoesten en niezen in de elleboog).

Contact
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met het opleidingsbureau: info@metscenter.nl of telefoon: 030-7551000.