SESAM geaccrediteerd. Europese erkenning METS Center

11 april 2022

Op 5 april 2022 heeft het METS Center in Bilthoven de SESAM accreditatie verkregen voor een periode van vier jaar (2022-2026). Na de accreditatie door de Society of Simulation in Healthcare (SSH) uit de Verenigde Staten is het METS Center nu ook erkend door de Europese koepelorganisatie voor simulatieonderwijs in de zorg.

“Beide accreditaties zijn een internationale waardering voor ons als expert op het gebied van simulatieonderwijs in de gezondheidszorg”, zegt Anouk Zelsmann, directeur van het METS Center. “De coronapandemie zorgde voor een aanzienlijke vertraging van het accreditatieproces. We zijn daarom extra trots op deze fantastische waardering voor onze gezamenlijke inspanningen. Dit keurmerk draagt bij aan de ambitie om een onderscheidende, professionele en gezonde organisatie te zijn die staat voor kwaliteit.” De uitreiking van het SESAM-certificaat vindt plaats op 17 juni 2022 in Sevilla.

Conclusies audit
“We felt very welcome at your centre and I was very impressed by your achievements and standards of working”, aldus Marc Lazarovici, president SESAM. Op 28 maart bezocht hij samen met Stefan Gisin het METS Center. In het audit rapport concluderen zij dat het METS Center ruim voldoet aan alle SESAM accreditatie-eisen. “The paper work has been performed with accuracy. Vision, philosophy and conduct of practice have been very precisely described.”

SESAM is het grootste Europese accrediterende orgaan voor simulatie in de gezondheidszorg. Het accreditatieproces bestond uit de indiening van uitgebreide documentatie en een locatiebezoek. Tijdens de audit zijn alle procedures, richtlijnen en protocollen tegen het licht gehouden. De auditoren keken mee tijdens twee simulatie scenario’s en er zijn gesprekken gevoerd met diverse vertegenwoordigers van de organisatie, waaronder leidinggevenden, docenten, technisch onderwijs assistenten en stafleden.

Waarborg kwaliteit
Het METS Center heeft sinds haar oprichting in 2008 veel geïnvesteerd in de kwaliteit van haar onderwijs. Het METS Center is partner van de EuSim Group, erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC), ISO 9001:2015 gecertificeerd en staat ingeschreven in de kwaliteitsregisters van GAIA (artsen) en V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).

Contact

  • Voor al uw vragen kunt u terecht bij het opleidingsbureau: info@metscenter.nl of 030 – 755 10 00.
  • Contactpersoon EuSim onderwijs, SESAM en DSSH: Peter Bennik: p.bennik@metscenter.nl