Start pilot Opleiding Centralist Zorgcoördinatiecentrum

16 februari 2022

Een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) heeft tot doel om acute zorg voor iedereen makkelijker toegankelijk te maken. Dit is een grote uitdaging gezien de groei van de bevolking, de vergrijzing en de steeds complexer wordende zorgvraag. Op 16 februari 2022 is gestart met de Opleiding tot Centralist Zorgcoördinatiecentrum. Een nieuwe opleiding die het METS Center heeft ontwikkeld in opdracht van Ambulance Oost en IJsselland.

Deze op maat gemaakte opleiding bereidt verpleegkundigen en doktersassistenten voor op het verantwoordelijke werk bij een zorgcoördinatiecentrum. Na afronding van de opleiding is het mogelijk gespecialiseerde modules te volgen om ook inzetbaar te zijn voor ketenpartners.

Meer informatie
Trainingspagina Opleiding Centralist Zorgcoördinatiecentrum