Onderwijs gaat door; geen aanpassingen coronabeleid

26 januari 2022

De persconferentie van 25 januari biedt geen aanleiding tot aanpassing van het METS Center beleid. Ons onderwijs wordt voortgezet met inachtneming van de bestaande basismaatregelen. Tevens gaan alle bij- en nascholingen en de landelijke assessments voor de Academie voor Ambulancezorg weer door.

Met de versoepelingen houden we ook rekening met mogelijk extra besmettingen. Hierbij doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Trainingen gaan uitsluitend door bij voldoende inschrijvingen, beschikbare docenten en na afstemming met betrokken deelnemers en opdrachtgevers.

Gezondheidscheck en quarantaineregels 

  • Doe voorafgaand aan een les of training altijd de gezondheidscheck en blijf thuis bij klachten.
  • De quarantaineregels blijven gelijk. Nog steeds geldt dat quarantaine niet hoeft als u minimaal een week daarvoor een boosterprik hebt gehad of recent bent hersteld van een coronabesmetting.

 Corona basismaatregelen METS Center

  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs. De mondkapjes worden verstrekt bij de ingang.
  • Houd 1,5 meter afstand en volg de looproutes.
  • Doe voorafgaand aan uw bezoek aan het METS Center de gezondheidscheck
  • Houd u aan de algemene maatregelen: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD. Deze regels gelden óók na vaccinatie.
  • Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
  • Blijf thuis bij een coronabesmetting in uw huishouden. Tenzij u een boosterprik hebt gehad of zelf minder dan 8 weken daarvoor een coronabesmetting hebt doorgemaakt.

Communicatie

Cursisten en studenten van scholingen in de komende periode worden (persoonlijk of via de werkgever) nader geïnformeerd.

Contact

Voor al uw vragen kunt u terecht bij het opleidingsbureau, per email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030 – 850 1291.