Herstart onderwijsactiviteiten per 15 januari

15 januari 2022

Het nieuwe kabinet heeft tijdens de persconferentie op 14 januari versoepelingen aangekondigd. In het mbo en hoger onderwijs is fysiek onderwijs weer toegestaan. Dit is goed nieuws en betekent een herstart van alle onderwijsactiviteiten van het METS Center met ingang van 15 januari.

Eigen verantwoordelijkheid
De versoepelingen betekenen helaas niet dat corona is verdwenen. Het virus is nog altijd onder ons. We schakelen weer over op het coronabeleid van voor de lockdown. Deze maatregelen zijn van kracht voor alle medewerkers en bezoekers aan het METS Center.
We zullen toezien op een strikte naleving van de maatregelen en doen hierbij ook een beroep doen op ieders individuele verantwoordelijkheid. Doe voorafgaand aan een training altijd de gezondheidscheck en blijft thuis bij klachten. Trainingen gaan uitsluitend door bij voldoende inschrijvingen en na afstemming met betrokken deelnemers en opdrachtgevers. Laten we allen onze bijdrage leveren aan veilig en verantwoord onderwijs.  

Corona basismaatregelen
De actuele coronamaatregelen in het METS Center op een rij.

  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs. De mondkapjes worden verstrekt bij de ingang.
  • Houd 1,5 meter afstand en volg de verplichte looproutes.
  • Doe voorafgaand aan uw bezoek aan het METS Center de gezondheidscheck.
  • Houd u aan de algemene maatregelen: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD. Deze regels gelden óók na vaccinatie.
  • Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
  • Blijf thuis bij een coronabesmetting in uw huishouden. Tenzij u een boosterprik hebt gehad of zelf minder dan 8 weken daarvoor een coronabesmetting hebt doorgemaakt.

Communicatie
Cursisten en studenten van scholingen in de komende periode worden (persoonlijk of via de werkgever) nader geïnformeerd.

Contact
Voor al uw vragen kunt u terecht bij het opleidingsbureau, per email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030 – 850 1291.