Opschorting onderwijs verlengd tot 15 januari

4 januari 2022

Hoewel de lagere- en middelbare scholen weer open gaan, zijn er ook nog veel onzekerheden ten aanzien van de omikronvariant. Het kabinet vindt de risico’s van een heropening van het mbo en het hoger onderwijs nog te groot. Het METS Center volgt het overheidsbeleid. Dit betekent helaas dat alle bij- en nascholingen tot 15 januari worden geannuleerd.

De enige uitzondering die kan worden gemaakt is voor het initiële meldkameronderwijs voor de Academie voor Ambulancezorg. Alle overige geplande onderwijsactiviteiten in de komende week worden geannuleerd. We hadden het graag anders gezien, maar ons aller gezondheid en veiligheid blijft voorop staan. Wereldwijd blijft het virus landen in de greep houden en we hebben daar nu eenmaal mee te dealen.

Communicatie

  • Alle cursisten en studenten van ons onderwijs in de genoemde periode worden (persoonlijk of via de werkgever) hierover geïnformeerd.
  • Op 14 januari beslist het kabinet of de huidige coronamaatregelen worden verlengd of versoepeld.

Contact

Voor al uw vragen kunt u terecht bij het opleidingsbureau, per email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030 – 850 1291.